nieuws

Honderden huurders in actie

Na het succes van de huurbevriezing in de sociale sector, starten honderden huurders een actie voor huurverlaging voor álle huurders. Meer dan 200 kantoren van verhuurders beplakken ze met actieborden om duidelijk te maken dat het tijd is voor ‘de volgende stap’: huurverlaging.

Ook Vestia huurders komen vandaag in actie. Zij bieden een petitie aan van Vestia huurders bij het hoofdkantoor van Vestia in Rotterdam. Daarmee roepen zij Vestia op om de huren te bevriezen, het achterstallig onderhoud van de huizen aan te pakken en eisen zij meer zeggenschap voor huurders. Al jarenlang zijn huurders van Vestia de dupe van een derivatenschandaal veroorzaakt door de top van de corporatie. Er is gegokt met het geld van huurders. De problemen bij deze megacorporatie zijn nog steeds niet opgelost. Er is opnieuw financiële steun nodig van andere corporaties, en dus dreigen de huurders weer de rekening van de problemen te moeten betalen.

Vestia is een voorbeeld hoe huurders door het woonbeleid van de afgelopen 10 jaar zwaar de dupe zijn geworden. Onder Rutte stegen de huren van Nederlanders de afgelopen 10 jaar gemiddeld met 35 procent. Anderhalf jaar geleden zat al een kwart van de huurders financieel klem. Na bijna een jaar van acties en politiek gesteggel, stemde een meerderheid van de Tweede Kamer onlangs in met het SP-voorstel om de huren in de sociale sector te bevriezen. Dat is een groot succes, maar particuliere verhuurders in de vrije sector gaan nog steeds vrijuit. Zij kunnen het komende jaar hun huren gewoon verhogen met 1% bovenop de inflatie.

Honderden huurders in heel Nederland komen daarom in actie. Zij zullen de kantoren van meer dan 200 verhuurders beplakken met actieborden met daarop de tekst: ‘Succes: Huurbevriezing sociale sector. Volgende stap: Huurverlaging voor alle huurders’. Zo’n 30.000 huurders sloten zich de afgelopen maanden aan bij de SP-campagne tegen de huurverhoging via SP.nl/stopdehuurverhoging.

‘Dit is pas het begin van onze beweging’ aldus SP-Kamerlid Sandra Beckerman, ‘wij willen een eerlijk Volkshuisvestingsstelsel, met fatsoenlijke en betaalbare woningen voor iedereen. Dat kan alleen met een sterke beweging van huurders. Daar bouwen we hard aan. Dit is de eerste keer dat zij zo massaal van zich zullen laten horen. We gaan door tot er een huurverlaging is.’ De actie is precies 10 dagen voordat de eerste stembussen voor de Tweede Kamer verkiezingen open zullen gaan. ‘Natuurlijk moeten alle partijen zich dit signaal aantrekken. Dit is het moment waarbij partijen kunnen uitspreken dat zij het niet bij loze beloften laten, maar daadwerkelijk zich gaan inzetten voor alle huurders in Nederland.’  

Betrokken SP'ers