nieuws

Investeren in de GGD om de groeiende verschillen in gezondheid tegen te gaan

Henk van Gerven

In ons rapport ‘Nu investeren in de GGD’ willen we aandacht voor de GGD. De coronacrisis heeft ons allemaal laten zien hoe belangrijk de GGD voor de samenleving is. Maar het heeft ook laten zien hoe beperkt de mogelijkheden van de GGD zijn door jarenlange verwaarlozing door opeenvolgende kabinetten. We kunnen constateren dat de GGD daardoor niet of nauwelijks opgewassen is tegen de belangrijke taak die ze heeft op het gebied van infectie preventie. Door deze verwaarlozing van de publieke gezondheid zijn de gezondheidsverschillen tussen rijk en arm gegroeid.

Al decennialang is er de roep om meer te investeren in preventie om ongezondheid te voorkomen. Laten we de coronacrisis aangrijpen om dit ook echt te gaan doen. Daar hoort een centrale rol voor de GGD bij, aangestuurd door de overheid. Ook voldoende structurele financiering mag niet ontbreken. Onze gezondheid is veel te belangrijk om te verwaarlozen.

In het rapport doet de SP onder andere de volgende voorstellen:

  • Stop met bezuinigingen op GGD’en en kies voor investeringen.
  • De financiering van de GGD’en wordt landelijk georganiseerd en langdurig gegarandeerd via een preventiefonds.
  • Er worden actuele capaciteitsnormen vastgesteld voor taken als infectieziekten en medische milieukunde waaraan moet worden voldaan.
  • De minister is verantwoordelijk voor taken in de Wet publieke gezondheid.
  • Formuleer concrete preventiedoelen die moeten worden gerealiseerd.   
  • Geef de openbare geestelijke gezondheidszorg weer een plek in de Wet publieke gezondheid.
  • Stel een landelijk basispakket preventie vast en maak gezondheidsbevordering tot een wettelijke uitvoeringstaak van de GGD.

Henk van Gerven, woordvoerder volksgezondheid en oud-huisarts: 'De uitgaven voor de GGD bedragen thans slechts 1% van alle uitgaven in de gezondheidszorg. Meer investeren in de GGD leidt tot meer gezondheid en welzijn en minder ziekte en zorguitgaven. Laten we daar dan ook nu mee beginnen. Daar wordt iedereen beter van.'

GGD RAPPORT - NU INVESTEREN IN DE GGD

 

 

 

Blijf op de hoogte!

De SP zet zich in voor genoeg betaalbare huizen, voor eerlijke zorg, voor veilige buurten en voor nog veel meer. We doen onderzoek, voeren actie, organiseren bijeenkomsten en doen voorstellen. Zorg dat je op de hoogte blijft, mis het niet!

Betrokken SP'ers