nieuws

SP pleit voor uitgiftepunten van gratis veilige mondkapjes

Lilian Marijnissen

De TU Delft heeft in opdracht van het tv programma Kassa onderzocht of de mondkapjes die we nu overal dragen veilig zijn en ons voldoende beschermen tegen het coronavirus. Wat blijkt? Veel mondkapjes beschermen onvoldoende. ‘Mondkapjes die niet deugen? Daar mogen we ons niet bij neerleggen. Veiligheid moet voorop staan. Wij roepen het kabinet op om snel te zorgen voor uitgiftepunten waar mensen gratis goede mondkapjes af kunnen halen. Er moeten genoeg veilige mondkapjes zijn voor iedereen om het coronavirus eronder te krijgen,’ zegt SP fractievoorzitter Lilian Marijnissen.

Hoewel mondkapjes dragen altijd zin heeft, blijkt uit het onderzoek dat veel niet-medische mondkapjes toch onvoldoende beschermen. Het patroon voor een mondkapje op de site van de overheid zelf blijkt zelfs de slechtste van allemaal! Marijnissen: ‘Dat is natuurlijk echt een hele domme fout. Maar het past in het beeld van een kabinet dat zwabberbeleid voert. Eerst zei het kabinet maandenlang dat een mondkapje slechts zou zorgen voor schijnveiligheid, toen werd het in het OV verplicht maar je mocht daar geen mondkapje gebruiken dat werkte, daarna werd het een dringend advies om wel een mondkapje te dragen en nu wordt het zelfs een plicht. Ook hier schiet het coronabeleid van dit kabinet dus alle kanten op. Dat zorgt voor onduidelijkheid en onbegrip.’

Volgens Marijnissen moet de overheid punten inrichten waar mensen veilige mondkapjes af kunnen halen, net zoals in andere landen in Europa ook gebeurt. ‘In eerste instantie bijvoorbeeld voor de mensen die het meeste risico lopen en voor mensen die moeite hebben om goede mondkapjes te betalen. De kosten daarvan voor de overheid zijn relatief klein, maar als we het niet goed regelen dan zijn de kosten voor de samenleving vele malen groter,’ aldus Marijnissen. Je kunt natuurlijk een maximum aantal mondkapjes per persoon uitgeven die je kunt hergebruiken. Ook vindt de SP dat het kabinet veel meer moet inzetten op de grootschalige productie in eigen land van beschermingsmiddelen, zodat er voldoende goede spullen zijn. Een voorstel van de SP hiertoe werd deze zomer door de hele Tweede Kamer overgenomen.

Betrokken SP'ers