nieuws

Janssen: In een crisis heb je meer democratie nodig en niet minder

Rik Janssen

Volgens SP-senator Rik Janssen moeten de Tweede Kamer en de Eerste Kamer het laatste woord hebben of de coronawet wordt verlengd. Een meerderheid van de Eerste Kamer steunde hem daarin. 'In de geest en de bedoeling van de Grondwet behoort het recht om over verlenging van grondrechtbeperkende maatregelen te oordelen aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer toe en niet aan het kabinet.'

Dat er een wettelijke basis voor de crisismaatregelen moet komen, erkent de SP. Janssen: ‘Er is geen wettelijk kader voorhanden dat voor de lange termijn de tekortschietende wetgeving voor de korte termijn met de noodgrepen van de noodverordeningen kan vervangen. Een wettelijke basis voor ingrijpende maatregelen is dan niet aan te bevelen zoals het kabinet zegt, maar is gewoon bittere juridische noodzaak.’

In de huidige versie van de coronawet wordt volgens Janssen de Eerste Kamer onvoldoende betrokken. Bijvoorbeeld bij het verlengen van de wet, wanneer hij na drie maanden afloopt. Janssen: ‘De zeggenschap van het parlement, de Eerste en de Tweede Kamer, zou naar mening van de SP in ieder geval geregeld moeten worden bij een door het kabinet gevraagde driemaandelijkse verlenging van de wet.’ Daarom diende de SP bij het debat een motie in om te voorkomen dat het kabinet op dat punt de macht naar zich toe trok. Een meerderheid van de Eerste Kamer steunde die motie en Janssen is daar blij mee. Een debat over een mogelijke verlenging is ook het moment voor de Tweede Kamer en de Eerste Kamer om te beoordelen of het kabinet de bevoegdheden uit de coronawet op een goede manier heeft gebruikt en om te bepalen of de maatregelen nog wel proportioneel zijn. ‘Dit is de manier waarop je een crisis bestrijdt. Democratisch gelegitimeerd en met elkaar.  Tijden van crisis vragen om meer en niet om minder democratie.’

De SP stemde in de Tweede en Eerste Kamer tegen de coronawet.


 

Blijf op de hoogte!

De SP zet zich in voor genoeg betaalbare huizen, voor eerlijke zorg, voor veilige buurten en voor nog veel meer. We doen onderzoek, voeren actie, organiseren bijeenkomsten en doen voorstellen. Zorg dat je op de hoogte blijft, mis het niet!

Betrokken SP'ers