SP-succes: Meer bescherming voor klokkenluiders

Michiel van Nispen

Wie zich meldt bij het Huis voor Klokkenluiders kan voortaan niet meer afgeluisterd worden door Justitie. Een meerderheid in de Tweede Kamer schaarde zich vandaag achter dit voorstel van de SP. SP-Kamerlid Michiel van Nispen: ‘Bij het Huis voor Klokkenluiders moet je veilig terecht kunnen en vertrouwelijk een misstand kunnen melden. Zonder het risico te lopen dat je afgeluisterd wordt door Justitie. Als hierover twijfel bestaat dan bestaat het risico dat mensen misstanden niet melden. Een klokkenluider verdient geen telefoontap van Justitie, maar een standbeeld.’

In het debat over de WODC-affaire bleek eerder al dat er een heksenjacht was ontstaan. Niet richting de veroorzakers van het schandaal, maar richting de mensen die de misstanden naar buiten hebben gebracht. Zelfs gesprekken met het Huis voor Klokkenluiders werden afgeluisterd door Justitie. Van Nispen stelde in dat debat al voor om dat voortaan onmogelijk te maken en ook het Huis voor Klokkenluiders riep de politiek op om dit voorstel te steunen. Van Nispen: ‘De minister verzette zich hier tegen, maar vandaag was een Kamermeerderheid het eens met de SP. We zullen erop toezien dat de minister hier snel werk van maakt, want voor een eerlijke samenleving zijn klokkenluiders onmisbaar.’


 

Blijf op de hoogte!

De SP zet zich in voor genoeg betaalbare huizen, voor eerlijke zorg, voor veilige buurten en voor nog veel meer. We doen onderzoek, voeren actie, organiseren bijeenkomsten en doen voorstellen. Zorg dat je op de hoogte blijft, mis het niet!

Betrokken SP'ers