nieuws

Vergoed fysiotherapie voor álle coronapatiënten

Steeds duidelijker wordt dat een aantal patiënten die corona hebben gehad, langdurig klachten van moeheid en kortademigheid blijft houden, waarvoor fysiotherapie noodzakelijk is. Een probleem daarbij is dat er een verschil is in vergoedingen tussen patiënten die wel en niet in het ziekenhuis zijn opgenomen. Heb je wel in het ziekenhuis gelegen, dan wordt fysiotherapie vergoed. Als je niet in het ziekenhuis hebt gelegen, krijg je geen vergoeding voor een chronische behandeling vanuit de basisverzekering. Dan hangt het af van je aanvullende verzekering.

Kamerlid Henk van Gerven: 'Dit is meten met twee maten. Elke coronapatiënt die fysiotherapie nodig heeft voor zijn of haar revalidatie moet deze kunnen krijgen. Dit mag niet afhangen van het feit of men dit zelf kan betalen.' Inmiddels heeft hij Kamervragen gesteld. Ook volgt er deze maand nog weer een Kamerdebat hierover.

De SP wil aandacht voor goede nazorg voor coronapatiënten. Eerder pleitte de SP samen met D66 voor een kennisinstituut om nazorg te bieden aan coronapatiënten. SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen: 'We weten dat de impact op de levens van mensen die ziek zijn geweest heel groot kan zijn. En daarom is het goed er nu al over na te denken hoe we deze mensen het beste kunnen helpen.'

Betrokken SP'ers