nieuws

Zorggeld beter besteden

Maarten Hijink

SP-Kamerlid Maarten Hijink doet vijf voorstellen voor het beter organiseren van de zorg en beter benutten van het zorggeld. 'De minister heeft aangekondigd met aanpassingen in het stelsel te komen. Dat is mooi, dan kunnen we eindelijk aan de slag om de winsten, het productiedraaien en de marktwerking uit de zorg te halen.', aldus Hijink.

Eén van de voorstellen die de SP doet is om alle specialisten in Nederland in loondienst te laten werken. Hijink: 'Daarmee worden honderden miljoenen euro's vrijgemaakt die gebruikt kunnen worden om verpleegkundigen de salarisverhoging te geven die ze verdienen.'

De SP waarschuwt al jaren voor de uitwassen van ons huidige zorgstelsel waar marktwerking de boventoon speelt. Het gaat helemaal fout en onder andere jeugdigen, ouderen en professionals zijn daarvan de dupe. Nu het kabinet heeft aangekondigd dat het huidige zorgstelsel niet langer heilig is, komt de SP met voorstellen voor meer samenwerking, meer tijd en contact tussen huisarts en patiënt en een stop op het productiedraaien voor eigen gewin.

De SP stelt daarom voor:

  1. We moeten af van de DBC-systematiek met betaling per verrichting en toe naar populatiebekostiging, betaling per patiënt. Zo komt centraal te staan wat de patiënt echt nodig heeft aan zorg en wordt verspilling van zorggelden echt tegengegaan.
  2. Alle artsen in ziekenhuizen gaan verplicht in loondienst werken en gaan niet meer verdienen dan een minister. De opbrengst van vele honderden miljoenen kan worden gebruikt om tegemoet te komen aan de salariseisen van het stakend ziekenhuispersoneel.
  3. Er wordt een leefbaarheidsnorm voor ziekenhuizen ingevoerd, waarbij iedereen binnen 20 minuten een volwaardig ziekenhuis kan bereiken.
  4. De  praktijknorm van huisartsen gaat omlaag naar 1800 patiënten en het huisartsen consult wordt verlengd tot 15 minuten.
  5. De zorgverzekeraars worden afgeschaft en een Nationaal ZorgFonds ingevoerd. Er moet een einde komen aan de bureaucratie en het vertrouwen in de professional hersteld.

 

Blijf op de hoogte van de SP en Lilian Marijnissen. Vul uw mailadres in om u te abonneren op onze nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte!

De SP zet zich in voor genoeg betaalbare huizen, voor eerlijke zorg, voor veilige buurten en voor nog veel meer. We doen onderzoek, voeren actie, organiseren bijeenkomsten en doen voorstellen. Zorg dat je op de hoogte blijft, mis het niet!

Betrokken SP'ers