nieuws

SP wil meer inspectie en harde aanpak zorgcowboys

Maarten Hijink

SP-Kamerlid Maarten Hijink wil dat minister De Jonge meer doet om malafide zorgbestuurders een halt toe te roepen. Te vaak komen zorgbestuurders weg met fraude ten koste van mensen die zorg nodig hebben en die in een kwetsbare positie verkeren. Bestuurders steken zorggeld in eigen zak en mensen krijgen daardoor niet de zorg die ze nodig hebben.

'Vele misstanden hebben afgelopen periode plaatsgevonden. Deze misstanden bevestigen de noodzaak om het toezicht op de zorg bij de gemeenten te versterken. De minister moet harder ingrijpen.,' vindt Hijink.

Het Informatie Knooppunt Fraude publiceerde deze week een stevig rapport over misstanden bij lokale zorgorganisaties ten koste van mensen met een verstandelijke beperking, psychische problemen of mensen die een verslaving hebben. Ook de Inspectie voor de Volksgezondheidzorg en Jeugd kwam deze week met een zeer kritisch rapport over hoe gemeenten toezicht houden op de Wmo. Het lokale toezicht op de zorg, ondersteuning en begeleiding blijkt in veel gemeenten nog niet goed op orde.

Het toezicht is versnipperd, er zijn gemeenten waar nog nooit een calamiteit is gemeld of er onvoldoende budget is om goed onafhankelijk toezicht en onderzoek in te laten stellen. Hijink: 'De minister laat het toezicht op deze zorg volledig over aan gemeenten. Iedereen moet zelf het wiel uitvinden over hoe ze het eigen beleid laten controleren. De SP wil dat er duidelijke eisen worden gesteld aan het lokale toezicht en dat de landelijke Inspectie (de IGJ) onderdeel wordt van dat toezicht. De minister moet dit wettelijk regelen.'

Binnenkort behandelt de Tweede Kamer een wet die strenge eisen stelt aan nieuwe zorgaanbieders in de zorg. De gemeentelijke zorg in de WMO is echter uitgezonderd van deze wet. 

Betrokken SP'ers