nieuws

Naar een Nieuwe Economie

De neoliberale economische ordening faalt en steeds meer partijen lijken dat in te zien. Na de grote financiële crisis tien jaar geleden zouden de bakens verzet worden, maar hier kwam weinig van terecht. Intussen groeit de maatschappelijke ongelijkheid. Na de Verenigde Staten, is Nederland het land met de grootste vermogensongelijkheid van de rijke Westerse (OESO) landen. Tweederde van ons totale vermogen is in handen van de rijkste 10% van Nederland. De roep om hogere lonen klinkt intussen niet alleen vanuit de SP, maar ook vanuit economen, de Nederlandsche Bank (DNB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het is tijd voor een nieuwe economie.

SP-leider Lilian Marijnissen: ‘Door neoliberale en rechtse partijen werd lange tijd gesteld dat als het goed zou gaan met de bedrijven en de hoge inkomens, het automatisch goed zou gaan met iedereen. Deze manier van denken blijkt niet te werken en is failliet. Het is tijd voor een nieuwe economie, waarin we de ongelijkheid aanpakken en iedereen zijn eerlijke deel krijgt. Het is niet rechtvaardig dat Nederland meer miljonairs dan ooit kent, de winsten gigantisch stijgen en salarissen aan de top exploderen, terwijl de lonen van veel Nederlanders nauwelijks vooruit gaan.’

Het wordt tijd om afscheid te nemen van de kapitalistische hoofdregel één aandeel, één stem, waarmee superrijken de economie geheel naar hun hand hebben gezet. In plaats daarvan zouden we toe moeten naar democratische besluitvorming binnen bedrijven en meer zeggenschap van werknemers. Dat is rechtvaardiger en verstandiger.

Maar daarvoor is een fundamentele verandering nodig om onze economie rechtvaardig te maken. De heersende gedachte is lang geweest dat winst voor de bedrijven goed is voor ons allemaal. Maar werknemers merken weinig van die grote winsten. Van de 66 miljard euro winst die in 2018 gemaakt werd door de 75 grootste beursfondsen, belandde 70 procent in de zakken van aandeelhouders. Het is tijd om te kiezen voor een nieuwe economie waarin we de ongelijkheid aanpakken en rechtvaardigheid voorop staat. De SP doet daarvoor vijf concrete voorstellen.

Een Nieuwe Economie. Vijf voorstellen om ongelijkheid aan te pakken.

  • Geef werknemers een eerlijk deel in de winst door winstdeling in te voeren:
  • Geef werknemers meer zeggenschap over hun bedrijf door het invoeren van een gouden prioriteitsaandeel
  • Verhoog de lonen. De overheid stelt bij wet de hoogte van het minimumloon (en de daar aan gekoppelde uitkeringen) vast en kan meer investeren in salarissen in de publieke sector
  • Voer een miljonairsbelasting in
  • Bedrijven gaan hun eerlijke deel aan belasting betalen

Lees het hele plan

We hebben jou nodig. Steun ons voor een nieuwe economie. Sluit je aan en word Vriend voor Rechtvaardigheid

Ik sluit me aan

Betrokken SP'ers