nieuws

Voordracht Partijbestuur

Jannie Visscher - Kandidaat partijvoorzitter SP

Het partijbestuur van de SP draagt Jannie Visscher (1961, Eindhoven) voor als kandidaat-voorzitter van de SP. Jannie heeft een lange staat van dienst in de partij, in de afdelingen, de gemeenteraad en als bestuurder. Ze was acht jaar wethouder in Groningen, daarna vier jaar in Eindhoven, waar ze nu raadslid is.

Voor het partijbestuur staan de leiderschapskwaliteiten van Jannie buiten kijf: ‘Wij hebben alle vertrouwen in Jannie als voorzitter. Ze is wat ons betreft zonder enige twijfel de juiste vrouw op de juiste plaats. Niet alleen vanwege haar ruime ervaring in de partij, als wethouder en als raadslid, maar ook vanwege haar gedrevenheid en haar rustige, nuchtere en no-nonsense stijl,’ zegt Bastiaan van Apeldoorn, de voorzitter van de selectiecommissie.

Het partijbestuur van de SP bestaat uit de in functie gekozen voorzitter en algemeen secretaris en 11 algemeen partijbestuursleden. Ook maken 19 regiovertegenwoordigers deel uit van het partijbestuur, die direct door de op de regioconferenties aanwezige, actieve SP-leden gekozen worden. Deze regioconferenties vinden op 5 en 12 oktober plaats. De fractievoorzitters van de Tweede en Eerste Kamer maken uit hoofde van hun functie deel uit van het bestuur.

Niet-voorgedragen kandidaten kunnen hun kandidatuur voor 22 oktober handhaven. Tijdens de ledenvergadering die elke SP-afdeling in de periode van 13 tot 23 november a.s. organiseert, kiezen de aanwezige leden het nieuwe SP-partijbestuur. De definitieve uitslag wordt op het congres van 14 december bekend gemaakt.

De andere door het bestuur voorgedragen kandidaten zijn:

 • Arnout Hoekstra (1984, Vlaardingen) algemeen secretaris
 • Thijs Coppus (1981, Leiden)
 • Jimmy Dijk (1985, Groningen)
 • Nicole van Gemert (1975, Utrecht)
 • Hans van Hooft (1966, Nijmegen)
 • Laurens Ivens (1977, Amsterdam)
 • Bart van Kent (1983, Den Haag)
 • Vincent Mulder (1959, Hengelo)
 • Bert Peterse (1983, Rotterdam)
 • Bram Roovers (1999, Den Bosch)
 • Lieke van Rossum (1982, Delft)
 • Spencer Zeegers (1954, Uden)

Betrokken SP'ers