nieuws

Vijf voorstellen tegen discriminatie op de arbeidsmarkt

Jasper van Dijk

Arbeidsmarktdiscriminatie is een hardnekkig probleem. Vorig jaar bleek uit onderzoek van het tv-programma Radar dat de helft van de uitzendbureaus bereid is om te discrimineren op bestelling. Als de opdrachtgever “geen Turken of Marokkanen” wilde hebben, werd die wens zonder meer uitgevoerd. Een schandalige praktijk waar de SP vandaag – op Zero Discrimination Day* - mee wil afrekenen.

SP Kamerlid Jasper van Dijk: ‘Discriminatie moeten we met wortel en tak uitroeien. Het is ongelooflijk frustrerend voor gemotiveerde mensen als zij op basis van hun afkomst worden afgewezen en bovendien totaal irrelevant. Bedrijven die discrimineren moeten dat gaan voelen, maar dat gaat onder het huidige beleid niet gebeuren. De aanpak van staatssecretaris Van Ark is veel te vrijblijvend, daarom doen wij vijf voorstellen om definitief af te rekenen met discriminatie op de arbeidsmarkt.

1. Bedrijven die discrimineren krijgen een boete

Bedrijven die zich schuldig maken aan discriminatie krijgen een boete, ook als dit gebeurt in de werving- en selectiefase. Juist bij het aannemen van personeel komt veel discriminatie voor en toch kan de Inspectie in deze fase vooralsnog niet ingrijpen. In ons voorstel krijgt een bedrijf dat discrimineert altijd een boete. Dit geldt ook voor stagediscriminatie, waarbij studenten op zoek zijn naar een stageplek.

2. Een vergunningplicht voor uitzendbureaus

Uitzendbureaus vallen onder de ‘vrije sector’; er is dus geen vergunning nodig om een bureau op te richten. Hierdoor werden regels al vele malen ontdoken, zonder dat daar een sanctie tegenover stond. Door invoering van een vergunningplicht kan de Inspectie SZW ingrijpen bij overtredingen. Dat betekent dat een vergunning kan worden ingetrokken, bijvoorbeeld als sprake is van discriminatie.

3. Meer capaciteit bij de Inspectie SZW

De Inspectie SZW kampt al jaren met een chronisch capaciteitstekort. Misstanden op de arbeidsmarkt worden nauwelijks aangepakt, simpelweg omdat het toezicht ontbreekt. De SP investeert 50 miljoen euro in de Inspectie SZW, wat gelijkstaat aan 500 extra FTE. Een speciaal team houdt zich bezig met de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie.

4. Een zwarte lijst voor discriminerende bedrijven

Naast het uitdelen van boetes, is naming and shaming een doeltreffende manier om discriminatie aan te pakken. Geen enkel bedrijf is gebaat bij een slechte reputatie. Bedrijven die zich schuldig maken aan discriminatie, worden met naam en toenaam gepubliceerd op een website.

5. Inzet van mystery guests om discriminatie op te sporen

Mystery guests worden structureel onderdeel van de Inspectie SZW. Hiermee kunnen bedrijven op heterdaad worden betrapt. De mystery guests richten zich niet alleen op sollicitaties bij bedrijven, maar ook op het aanvragen van stageplekken. De Inspectie SZW krijgt extra middelen voor deze inzet.

*1 maart is het Zero Discrimination Day. Deze dag is door de Verenigde Naties ingesteld als wereldwijde dag tegen discriminatie op basis van afkomst, godsdienst, geslacht etc

Betrokken SP'ers