nieuws

Van Dijk: Pak foute scholen sneller aan

Jasper van Dijk

De regering moet slechte scholen kunnen sluiten en foute bestuurders kunnen ontslaan. Dat voorstel doet SP-Kamerlid Jasper van Dijk in het debat naar aanleiding van de misstanden op het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Op deze school is volgens de AIVD sprake van antidemocratisch onderwijs. Het bestuur zou banden hebben met een terroristische groepering. Van Dijk: 'Het is bizar, maar de regering kan dit soort scholen niet sluiten. Door Artikel 23 van de Grondwet hebben bijzondere scholen enorme vrijheid. Christelijke, islamitische en joodse scholen kunnen nauwelijks aangepakt worden.'

Schoolbestuurders kunnen wel ontslagen worden op grond van bijvoorbeeld financieel wanbeleid, maar niet als sprake is van antidemocratisch onderwijs of wanneer de integratie actief wordt tegengewerkt. Van Dijk wil de wet op dat punt aanscherpen: 'Als de regering daar zelf niet toe bereid is, dan vragen we de Kamer wel om dat te doen.'

Ook wil Van Dijk een modernisering van Artikel 23 van de Grondwet: 'Dat artikel stamt uit 1917 en is hard toe aan een opfrisbeurt. Wij willen dat scholen algemeen toegankelijk worden en niet langer een deurbeleid kunnen voeren op grond van religie. Daarnaast willen we dat scholen qua leerlingen een afspiegeling zijn van de samenleving. Scholen die daar niet aan meewerken, kunnen hun bekostiging verliezen. We hoeven niet te accepteren dat scholen zich isoleren of zelfs afkeren van de samenleving, als ware het eilandjes. We betalen met zijn allen voor goed onderwijs, daar mogen we ook eisen tegenover stellen.'

Betrokken SP'ers