Ruers: herstel de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht

Bob Ruers

Het is tijd voor het herstellen van het evenwicht in de trias politica, betoogde SP-senator Bob Ruers dinsdag in de Eerste Kamer bij het debat over de ‘Staat van de rechtsstaat’. De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht staat onder zware druk. Vooral door de constante bezuinigingen en de invloed van de minister op de rechterlijke macht via de Raad voor de Rechtspraak. ‘De rechterlijke macht is geen gelijkwaardig onderdeel meer van de trias politica’, aldus Ruers. ‘Zij is overvleugeld door de wetgever en de minister van Justitie, die daarbij handig gebruik heeft gemaakt van de meer dan meegaande opstelling van de Raad voor de Rechtspraak. Maar ook van de onoplettendheid van de politiek en de berusting van de rechterlijke macht zelf.’

In dat laatste is recent verandering gekomen: zo sprak de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (NVvR) haar steun uit voor de oproep van de SP om de positie van de rechterlijke macht fundamenteel tegen het licht te houden. Met steun van de SP nam de Eerste Kamer de motie-Backer aan, waarin de regering wordt opgeroepen te reflecteren op de positie van de rechterlijke macht binnen de trias politica. Alleen de PVV stemde tegen. Ruers: ‘Ik ben verheugd dat de overgrote meerderheid van de Kamer het belang inziet van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Dat betekent dat de regering niet langer kan afwachten, maar moet handelen.’

Betrokken SP'ers