Red de kleine poppodia

Peter Kwint

Volgens de SP moet de overheid meer doen om verdwijnende poppodia te redden. Het kabinet moet samen met provincies en gemeenten ervoor zorgen dat er een einde komt aan het langzaam verdwijnen van steeds meer jeugdcentra en kleine podia. SP-Kamerlid Peter Kwint: 'Op deze podia leer je als artiest optreden, je eerste meters maken, en beter worden als muzikant. En de jongeren die er samenkomen leren om zelf iets te organiseren, als er in hun buurt niks te doen is. Dat mag niet verdwijnen.'

Alleen al de afgelopen maanden kwamen meermaals podia in het nieuws die dreigden te verdwijnen. Door een actie van jongeren werd Willemeen in Arnhem gered. Maar onder andere De Buze in Steenwijk en de Max in Alphen dreigen te verdwijnen. 'De beste garantie voor een bloeiende popcultuur is een grote SP in de Kamer, in de provincie en in de gemeente. Maar daar kunnen sommige podia niet op wachten. De minister moet ingrijpen en de kaalslag tegengaan.'

De SP stelt voor dat de minister van Cultuur de leiding neemt. 'Kom met een speciaal fonds dat belangrijke podia kan redden als ze dreigen te verdwijnen. En stop die versnippering. Elke gemeente doet nu zelf iets, ge├»soleerd. Daardoor concurreren ze elkaar soms kapot, of – het andere uiterste – verdwijnen er op twee plekken oefenruimten en podia waardoor er in de regio helemaal niks meer overblijft. Dit is te belangrijk om alleen bij de gemeenten neer te leggen. Natuurlijk kan het kabinet niet als beste inschatten of een poppodium in Nieuwendijk of Uden moet blijven, maar als een podium dreigt te verdwijnen, moet de minister wel samen met de regio kijken of er dan nog genoeg oefenplekken en plekken om op te treden overblijven in de buurt. De minister moet pal staan voor onze schitterende popcultuur.'

Betrokken SP'ers