nieuws

Köhler: Bezuiniging huurtoeslag kost lage inkomens 100 euro per jaar

Frank Köhler

De SP heeft de Eerste Kamer tegen de plannen van Rutte III gestemd om te bezuinigen op de huurtoeslag. De eigen bijdrage in de huur wordt gekoppeld aan de verwachte huurprijsontwikkeling, wat voor veel mensen zal leiden tot een lagere huurtoeslag. SP-Eerste Kamerlid Frank Köhler: 'De SP-fractie vindt dit een slechte zaak. De huurtoeslag is voor velen nu al nauwelijks of niet toereikend. De eigen bijdrage in de huur zal door deze plannen waarschijnlijk extra omhoog gaan. Deze maatregel is in het regeerakkoord terecht gekomen omdat die structureel 138 miljoen euro per jaar aan bezuiniging op de huurtoeslag zou gaan opleveren. Dat kost de ontvangers van huurtoeslag, allemaal mensen met lage inkomens, op termijn ongeveer 100 euro per jaar.'

Een kleine meerderheid van de Eerste Kamer – VVD, D66, CDA, ChristenUnie, SGP en OSF - steunde de plannen van Rutte III.

Betrokken SP'ers