nieuws

Tweede Kamer wil meer onderzoek naar vuurwerkramp in Enschede

Ronald van Raak

De Tweede Kamer wil meer onderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede in 2000, waarbij 23 doden vielen en bijna duizend mensen gewond raakten. Aanleiding is een omvangrijk rapport van klokkenluiders Paul van Buitenen, die vier jaar onderzoek deed naar de ramp. SP-Kamerlid Ronald van Raak kreeg vandaag steun van de Tweede Kamer om dit rapport in behandeling te nemen en advies te vragen aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

Van Raak: ‘Bijna negentien jaar na deze verschrikkelijke ramp lijken we de waarheid nog steeds niet boven tafel te hebben, ondanks veel inhoudelijke onderzoeken en rechterlijke uitspraken. Paul van Buitenen zet grote vraagtekens bij de gang van zaken en heeft kritiek op onder meer de regering, de Kamer en het OM en stelt dat veel fouten zijn gemaakt en “waarheidsvinding” geen prioriteit had. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer heeft vandaag aangegeven het rapport van Van Buitenen serieus te nemen. De Kamer vraagt de OVV nu om het rapport van Van Buitenen goed te bestuderen. Daarna kunnen wel bepalen welke politieke stappen verder nodig zijn.’

Betrokken SP'ers