nieuws

‘Laat geld voor verpleeghuizen niet op de plank liggen’

Maarten Hijink

SP-Kamerlid Maarten Hijink wil garanties van minister De Jonge over de besteding van de 2,1 miljard euro die beschikbaar is voor de verpleeghuizen. Deze week werd bekend dat mogelijk 40% - dus 840 miljoen euro – niet uitgegeven kan worden aan nieuw personeel in verpleeghuizen omdat er niet genoeg nieuwe collega’s gevonden kunnen worden. Hijink: ‘Werknemers in verpleeghuizen hebben recht op dit geld. Geld dat niet uitgegeven kan worden aan nieuwe collega’s moet daarom besteed worden aan de mensen die nu het werk doen en al jaren onder veel te hoge druk hun werk moeten doen.’

In de verpleeg- en verzorgingshuizen werken op dit moment zo’n 280 duizend mensen. De werkdruk in verpleeghuizen is al jaren vele te hoog en de lonen blijven achter. De SP knokte jarenlang om deze omstandigheden te verbeteren. Mede dankzij de inzet van Hugo Borst en Carin Gaemers heeft dit kabinet 2,1 miljard euro beschikbaar gesteld voor het aantrekken van meer zorgverleners in verpleeghuizen. Hijink: ‘Het is heel belangrijk dat dit geld ook daadwerkelijk terecht komt bij werknemers in verpleeghuizen. Als het niet lukt om meer collega’s aan te trekken, geef het geld dan aan de mensen die hierdoor harder moeten werken. Zij verdienen een betere beloning dan ze nu krijgen.’

Betrokken SP'ers