Stop segregatie in het onderwijs

Jasper van Dijk

Segregatie in het onderwijs moet aangepakt worden. Dat betekent dat de regering ervoor moet zorgen dat de kloof tussen rijke en arme, en tussen zwarte en witte scholen wordt verkleind. Dat stelt SP Kamerlid Jasper van Dijk vandaag voor in het debat over integratie. 

Het SCP-rapport “De Sociale Staat van NL” (juni 2018) legt de steeds diepere scheidslijnen in de samenleving bloot. De scheidslijnen tussen arm en rijk, tussen theoretisch- en praktisch opgeleid, tussen migranten en niet-migranten. “Tweederde vd samenleving ziet veel spanningen tussen religieuze groepen of tussen personen met en zonder migratieachtergrond”, aldus het SCP. De regering zal daarmee aan de slag moeten. 

Gemengde scholen 
Vanaf jonge leeftijd gaan kinderen apart naar school. Scholen voor de hoge inkomens, scholen voor de lage inkomens. Zwarte scholen en witte scholen. Hier en daar gemengde scholen, maar ook orthodoxe scholen met één exclusieve groep leerlingen. Van Dijk wil dat scholen en gemeenten een plan maken om meer gemengde scholen te krijgen. Dat kan door afspraken te maken over de verdeling van leerlingen over de scholen. 

Scholen die daar structureel aan weigeren mee te werken moeten geen financiering meer krijgen. Ook moet er een einde komen aan het subsidiëren van leerlingenvervoer, tenzij dit bijvoorbeeld medisch noodzakelijk is. Nu moeten gemeenten het vervoer betalen naar orthodoxe scholen vele tientallen kilometers verderop. Hoe bizar is dat? 

De SP wil dat minister Koolmees erkent dat scholen geen eilanden mogen zijn waar regels gelden die in strijd zijn met onze basiswaarden, zoals de gelijkheid tussen man en vrouw. Deze scholen zouden zich aan de basiswaarden moeten houden en tevens meer moeten doen om gemengde scholen te worden. Doen ze dat niet, dan moet de financiering van deze scholen worden stopgezet. Artikel 23 van de Grondwet mag daarin geen belemmering zijn. 

 

Betrokken SP'ers