nieuws

Oplopende ruzie over bonnetjes van Europarlementariërs

Foto: Steven Depolo (https://www.flickr.com/photos/stevendepolo/) (CC BY 2.0)

Op 24 oktober stemde een ruime meerderheid van het Europees Parlement vóór de voorstellen van SP-Europarlementariër Dennis de Jong om een einde te maken aan alle geheimzinnigheid rondom de algemene onkostenvergoeding voor Europarlementariërs. De Jong: ´Het is idioot dat de meeste Europarlementariërs akkoord zijn met betere transparantie en verantwoording van de besteding van de €4400 die ze maandelijks voor kantoorkosten ontvangen, maar het Bureau van het EP, dat hierover gaat, weigert die beslissing uit te voeren. Ik ben dan ook blij dat mijn voorstel om het Bureau onder leiding van de voorzitter van het EP terug te fluiten, is aangenomen. Hopelijk kan de kwestie voor de Europese verkiezingen hiermee alsnog worden opgelost´.

De concrete voorstellen van De Jong, die nu dus zijn aangenomen, zijn:

  • een uitputtende lijst van kostenposten waar je de onkostenvergoeding aan mag uitgeven;
  • verplichting om een aparte bankrekening aan te houden waar de vergoeding op wordt gestort;
  • Europarlementariërs moeten alle bonnetjes bewaren van de uitgaven die ze gedaan hebben;
  • het deel van de onkostenvergoeding dat niet is gebruikt, moet worden teruggestort aan het EP.

De Jong: ´Dit zijn allemaal zaken die voor iedereen heel normaal zijn. Een onkostenvergoeding is geen extra inkomen, het is belastinggeld waar je verantwoording over moet afleggen. Dat het allemaal zo lang duurt, voordat ook het EP deze regels doorvoert, is dan ook aan niemand uit te leggen´.

Betrokken SP'ers