nieuws

Leugens over steun aan gewapende groepen in Syrië zijn onacceptabel

Sadet Karabulut

Tijdens een debat in de Tweede Kamer over de steun van Nederland aan gewapende groepen in Syrië diende SP-Kamerlid Sadet Karabulut dinsdag een motie van wantrouwen in tegen minister Blok van Buitenlandse Zaken. Karabulut: ‘We moesten via de media vernemen dat Nederland jarenlang onder andere pick-up trucks en uniformen heeft geleverd aan oorlogsmisdadigers, jihadisten en bondgenoten van Al Qaida. Keer op keer vroegen we ernaar en keer op keer ontkende het kabinet. We zagen geen andere optie dan het indienen van een motie van wantrouwen om de halve waarheden en leugens van de minister over deze steun.’

Het internationaal recht speelde een belangrijke rol in het debat. De externe adviseur volkenrecht van het kabinet had grote bedenkingen of de Nederlandse steun aan gewapende groepen in Syrië wel binnen het volkenrecht is gebleven. Andere juristen uitten ook grote zorgen en stelden dat het internationaal recht waarschijnlijk geschonden is. Karabulut: ‘De minister hield vol dat het volkenrecht niet geschonden is, maar dat is niet geloofwaardig. Dat moet nader onderzocht worden. Zeker voor een land als Nederland dat in de eigen grondwet heeft opgenomen dat de regering de ontwikkeling van de internationale rechtsorde bevordert. Dat is overduidelijk niet gebeurd.’

De motie van wantrouwen kreeg geen meerderheid. Omdat veel vragen onbeantwoord zijn gebleven heeft de SP tijdens het debat een voorstel ingediend om parlementair onderzoek te doen naar de Nederlandse steun aan gewapende groepen in Syrië. Daar gaat de Tweede Kamer nog over stemmen.

Betrokken SP'ers