nieuws

´State of the Union 2018´: Juncker verstrikt in zijn eigen bubble

Foto: Europees Parlement in Straatsburg

In zijn laatste ´State of the Union´ die Juncker als voorzitter van de Europese Commissie vandaag voor het Europees Parlement in Straatsburg uitsprak, bleek hoe verstrikt hij zit in de Brusselse ´bubble´. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ´Je moet maar durven: je een vriend van Griekenland noemen, terwijl de meeste Grieken door het Europese beleid de afgelopen jaren in diepe armoede gedompeld zijn. Of pleiten voor meer migranten van buiten de EU, terwijl de werkloosheid in veel lidstaten nog steeds de pan uitrijst. Als Juncker iets bereikt heeft, dan is het dat de regeringsleiders als makke lammeren steeds meer macht aan ´Brussel´ hebben gegeven. En dus voelt Juncker zich vrij op terreinen als belastingen, justitie, de euro en het buitenlands beleid nog meer macht te eisen voor de Brusselse ´bubble´. Net als Rutte, houdt Juncker van de EU. En beiden houden ze van de multinationals. Aan de Europese kiezer volgend jaar de taak de ´bubble´ met een klap door te prikken´.

Zelden koos Juncker zo openlijk voor de belangen van grote bedrijven. De Jong: ´Als je meer gekwalificeerde werknemers van buiten de EU wilt halen, wordt de macht van de georganiseerde Europese werknemers alleen maar kleiner. Dat weet Juncker heel goed, maar hij luistert liever naar de grote multinationals dan naar de vakbeweging. Juncker ontmaskert zichzelf meer dan ooit als deel van het establishment´.

Dat geldt ook voor zijn voorstellen voor verdere overheveling van bevoegdheden aan ´Brussel´. De Jong: ´Het eigen huis is nog lang niet op orde. Binnen de Europese instellingen is er sprake van formeel vastgesteld wanbestuur, zoals bij de benoeming van Selmayr tot Juncker´s Secretaris-Generaal, en bij het door fraude lamgelegde Asielagentschap. Zelfs tegen een voormalig lid van de Europese Rekenkamer loopt een onderzoek vanwege ernstige fraude. En aan dit zooitje zouden we dan bevoegdheden moeten overdragen op uiterst gevoelige terreinen als belastingen en justitie? Ik dacht het niet. In ieder geval is duidelijk dat bij de Europese verkiezingen in mei 2019 een stem op de gevestigde partijen een stem voor de bubble is. De 90% heeft hier in de EU niets van te verwachten. Hun belangen tellen er niet´.

Betrokken SP'ers