nieuws

Sluiting gevangenissen slecht voor personeel en veiligheid

Michiel van Nispen

Het opsporen van criminelen gaat door bezuinigingen op de politie en het Openbaar Ministerie nog niet goed en moet dringend verbeteren. Ondertussen is minister Dekker van plan om 4 gevangenissen te sluiten. SP-Kamerlid Michiel van Nispen vindt het niet nodig en onverstandig om opnieuw gevangenissen te gaan sluiten en komt met een voorstel om dat te voorkomen. Belangrijkste punt uit het voorstel: Van Nispen wil snel minder meerpersoonscellen. 'Deze cellen verhogen de werkdruk voor het gevangenispersoneel en zijn bovendien gevaarlijker dan eenpersoonscellen. Meer mensen op 1 cel is ooit ingevoerd toen we cellen tekort hadden. Toen zijn er stapelbedjes in cellen gezet om te voorkomen dat criminelen hun straf konden ontlopen. Nu staan er cellen leeg maar worden nog steeds volop meerpersoonscellen gebruikt, dat is raar.' 

Van Nispen krijgt hierbij steun van het gevangenispersoneel. Rob Minkes van de Centrale Ondernemingsraad: 'Meerpersoonscelgebruik is echt een verhoging van de werkdruk van het personeel. Het is heel goed om meerpersoonscelgebruik nu te gaan verminderen, ook omdat het niet past bij de nieuwe visie op het gevangeniswezen.'

En ook Hoogleraar Gerard de Jonge onderschrijft de kritiek op het gebruik van meerpersoonscellen: 'Ik heb meerpersoonscellen altijd een slecht idee gevonden. Het overgrote deel van de gedetineerden kampt met geestelijke en/of lichamelijke problemen. Samenplaatsing verdubbelt die problemen en kan leiden tot gevaarlijke situaties voor het personeel en de samen geplaatsten zelf. De Europese Gevangenisregels, die ook Nederland heeft ondertekend,  stellen overigens dat gedetineerden in beginsel gedurende de nacht in eenpersoonscellen moeten worden ondergebracht, tenzij samenplaatsing positiever voor henzelf zou zijn.' 

FNV-bestuurder Yntse Koenen: 'De sluitingen zijn opnieuw een klap voor het personeel. Dit SP-voorstel is heel logisch, goed voor het personeel, goed voor de veiligheid in de cel en de inrichting en uiteindelijk voor de veiligheid van de hele samenleving.'

Van Nispen: 'In plaats van nog meer cellen te sluiten moet de werkdruk voor het gevangenispersoneel omlaag en de prestaties van de opsporing nu echt omhoog. Dat bekent fors investeren, in de politie en het OM. Als de beloofde verbeteringen er eindelijk komen zou het heel slecht zijn als we straks te weinig cellen hebben om boeven op te sluiten.'

Op 6 september is hierover een debat in de Tweede Kamer met minister Dekker voor Rechtsbescherming.

Wilt u ons meehelpen door ons te steunen? Word dan hier lid van de SP!

Betrokken SP'ers