nieuws

Grote bedrijven die meekijken op jouw bankrekening

Grote bedrijven die meekijken op jouw bankrekening

Als het aan de EU ligt worden banken in Nederland binnenkort verplicht om te toegang geven aan multinationals die een kijkje willen nemen in je bankrekening. Dat gaat dus over alles wat je koopt, waar en wanneer. Grote bedrijven als Google en Facebook kunnen bijna niet wachten. Zij weten nu al wat je op het internet zoekt, wat je leuk vindt, wie je vrienden zijn en welke evenementen je bezoekt. Straks weten zij dus ook wat voor spullen je allemaal koopt, in welke winkels en op welk tijdstip. We moeten dus niet meer raar opkijken als Facebook ons straks advertenties toont voor dieetprogramma’s, omdat wij meer fastfood zijn gaan kopen. Ook weten zij straks bijvoorbeeld hoe hoog je energierekening is en wanneer je salaris weer wordt gestort.

De richtlijn die dit mogelijk moet maken (payment service directive 2, ofwel psd2) was aanvankelijk goed bedoeld en poogde de macht van banken te breken, die nu als enige naast jijzelf inzicht hebben in je bankrekening. Maar de uitkomst mag niet zijn dat bedrijven als Google en Facebook nog meer gegevens van ons krijgen en daardoor nog machtiger worden.

Daarom stelt de SP aanvullende maatregelen voor om mensen te beschermen. Banken moeten bijvoorbeeld verplicht worden jaarlijks een overzicht aan klanten te sturen van alle bedrijven die toegang hebben tot je bankgegevens. Op deze manier voorkom je dat mensen gevolgd blijven worden omdat ze ooit, misschien onopzettelijk, akkoord zijn gegaan met het delen van hun gegevens. Ook moeten mensen gemakkelijk hun toestemming kunnen intrekken en al hun data spoedig kunnen laten verwijderen.

Dit zijn slechts twee voorbeelden van maatregelen die niet in de Europese richtlijn staan, maar wel nodig zijn. Het is nog onduidelijk hoeveel vrijheid de richtlijn biedt voor aanvullingen door lidstaten. Er is in Brussel namelijk gekozen voor zogeheten ‘volledige harmonisatie’, waardoor de ruimte nihil lijkt. Lidstaten moeten dus vooral gewoon implementeren en verder hun mond houden. Het debat hierover in de Tweede Kamer zal direct na het reces plaatsvinden. Als blijkt dat wij in Nederland van de Europese Commissie en het kabinet geen mogelijkheid krijgen om onze burgers te beschermen tegen nu al voorspelbare misstanden, dan  slaat deze richtlijn de plank helemaal mis. Dan zullen wij er met z’n allen juist op achteruit gaan in plaats van vooruit.

Betrokken SP'ers