nieuws

Bob bedankt!

Bob Ruers

Op zijn 4.600ste dag als lid van de Eerste Kamer heeft Bob Ruers dinsdag afscheid genomen van de Senaat. ‘Een groot verlies voor deze Kamer’ zei Senaatsvoorzitter Ankie Broekers-Knol, namens alle Kamerleden. Ruers is als gedeputeerde in Limburg geïnstalleerd na het vertrek van zijn voorganger Daan Prevoo. Bob geldt als een van de grootste juridische experts op het gebied van asbestproblematiek en hulp aan asbestslachtoffers. Hij stond in de jaren ‘90 aan de wieg van het Comité Asbestslachtoffers. In haar afscheidswoorden roemde Kamervoorzitter Broekers dan ook de grote betekenis van Bob voor de ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak op het terrein van asbest.

Bij zijn afscheid bedankte Bob de rest van de Eerste Kamerleden voor de collegiale samenwerking. Hij sprak een speciaal woord van dank uit voor de ruimte die hij kreeg om, samen met collega’s van andere partijen, te spreken over het beschermen en behouden van onze democratische rechtsstaat. Verwijzend naar de woorden van Thorbecke, de grondlegger van de Nederlandse staat, wees Bob erop dat we alert moeten blijven dat wetgevende macht, uitvoerende macht en rechtsprekende macht hun onafhankelijkheid overeind houden. We moeten voorkomen dat de ene macht de andere gaat overheersen. Hij haalde Thorbecke aan met de woorden: ‘Als de onafhankelijkheid verdwijnt, dreigt de dictatuur.’

Bedankt Bob, we gaan je in de Eerste Kamer missen, maar in het Limburgse provinciebestuur zullen ze blij van je worden!

Betrokken SP'ers