nieuws

SP lanceert initiatiefwet voor meer en beter bewegingsonderwijs

Michiel van Nispen

Met trots lanceert SP-Kamerlid Michiel van Nispen vandaag zijn initiatiefwet voor meer en beter bewegingsonderwijs. Drie uur gymles per week van een vakleerkracht, dat wordt de norm voor het basisonderwijs. Volgens Van Nispen is dit hard nodig: 'We moeten streven naar een gezondere en sportievere samenleving. Door fors te investeren in het onderwijs en vakleerkrachten te betalen zorgen we voor werkdrukverlaging voor leraren en keren we de trend dat kinderen steeds minder bewegen en motorisch minder vaardig worden. Ik vind dat alle kinderen het recht hebben om goed te leren bewegen.'

De huidige staat van het bewegingsonderwijs is onvoldoende volgens de SP. Er worden vaak geen vakleerkrachten aangesteld en er worden gemiddeld te weinig uren gymles per week gegeven. Achtereenvolgende regeringen deden al de belofte hier iets aan te doen, maar het is er nooit van gekomen. Ook vrijblijvende afspraken met het onderwijs, zonder dat daar investeringen tegenover stonden, hebben niet geleid tot verbeteringen.

Van Nispen voelt zich gesteund door meerdere organisaties. Zo steunt de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding de initiatiefwet: 'De KVLO is blij verrast met het initiatief van de SP, omdat wij ons hierdoor gesteund voelen in ons jarenlange streven naar een gezonde motorische ontwikkeling voor alle kinderen. Een waarborg voor het aantal lessen in het PO is hard nodig om te voorkomen dat kinderen die nu nog maar 1 uur bewegingsonderwijs krijgen (20%), en of les krijgen van een onbevoegde leerkracht (25% onbevoegd), motorische achterstanden oplopen die later moeilijk weg te werken zijn. Het betreft maar liefst 400.000 kinderen.' Ook NOC*NSF is enthousiast over de initiatiefwet: 'NOC*NSF steunt het voorstel voor de wetswijziging. Met de beoogde wettelijke borging en het toezicht van de Onderwijsinspectie kunnen onderwijs en sport samen zorgen voor een stevige basis die leerlingen volop kansen biedt voor hun toekomst.'

Van Nispen is blij met de steun voor het initiatiefwetsvoorstel. 'Want het is een maatschappelijk probleem dat te veel kinderen te zwaar zijn en te weinig bewegen. Als we jongeren op jonge leeftijd enthousiast krijgen voor sporten dan is de kans ook groter dat ze die op latere leeftijd blijven beoefenen, jong geleerd is immers oud gedaan. Bewegen moet je immers leren, net als taal en rekenen.'

Betrokken SP'ers