nieuws

Tijd voor een Actieplan Arbeidsmigratie

Jasper van Dijk

Arbeidsmigratie, vooral uit Oost-Europa, moet veel beter worden gereguleerd. De ongecontroleerde toestroom van arbeidsmigranten leidt tot overlast, verdringing en uitbuiting. SP-Kamerlid Jasper van Dijk doet vijf voorstellen om arbeidsmigratie te reguleren.

Sinds de EU is uitgebreid richting Oost-Europa, is het aantal arbeidsmigranten in Nederland enorm toegenomen, tot circa 400.000 mensen. Voor circa 100.000 mensen is geen huisvesting. Er zijn dorpen met nog geen 2.000 inwoners, waar vervolgens honderden arbeidsmigranten komen wonen. De lokale gemeenschap wordt als gevolg hiervan ontwricht en het leidt regelmatig tot overlast.

Vaak is sprake van slechte huisvesting: met 8 tot 12 mensen in een ééngezinswoning. De arbeidsmigranten betalen daar ook nog eens de hoofdprijs voor. Dit is een verdienmodel voor verhuurders, dikwijls dezelfde mensen die de arbeidsmigranten via uitzendbureaus naar Nederland halen. De lokale huizenmarkt raakt hierdoor verstoord.

Werkgevers profiteren wel van de goedkope arbeidskrachten, maar houden geen rekening met de ontwrichtende gevolgen. Al te vaak is sprake van uitbuiting en oneerlijke concurrentie. Bovendien wordt compleet voorbij gegaan aan de Nederlanders die op zoek zijn naar werk of meer uren zouden willen werken.

Daarom presenteert de SP vijf voorstellen in het Actieplan Arbeidsmigratie:

  1. Gelijk werk voor gelijk loon en geen oneerlijke concurrentie. De lonen, arbeidsvoorwaarden en sociale premies voor arbeidsmigranten mogen niet lager zijn dan voor Nederlandse werknemers. Want dit leidt tot een ongelijk speelveld en uitbuiting. Verdienmodellen, zoals de koppeling tussen werk en huisvesting, moeten worden aangepakt. Ook komt er een vergunningplicht voor uitzendbureaus, waarmee we malafide bedrijven uitroeien. Meerdere overtredingen? Dan mag de eigenaar van een uitzendbureau nooit meer een vergunning krijgen.
  2. Er staan nog heel veel Nederlanders aan de zijlijn. Laten we eerst de mensen die op zoek zijn naar werk of meer uren willen werken helpen voordat tot arbeidsmigratie wordt overgegaan, daarom willen we dat Nederland een systeem van werkvergunningen invoert, zodat de instroom gereguleerd kan worden.
  3. Het leren van de taal is heel belangrijk. Om mee te kunnen doen in de Nederlandse samenleving en om gevaarlijke situaties op het werk te voorkomen. Daarom verplichten we werkgevers om arbeidsmigranten ook de Nederlandse taal te laten leren.
  4. Houd scherp toezicht op huisvesting, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden van arbeidsmigranten. Handhaaf de regels zoals de Nederlandse wet vereist. Met extra inspecteurs bij de arbeidsinspectie, zorgt de SP ervoor dat deze regels ook echt worden nageleefd.
  5. Arbeidsmigranten verdienen een fatsoenlijke huisvesting en het bij elkaar stoppen van arbeidsmigranten moet worden tegengegaan. Gemeenten krijgen de ruimte om voor een gespreide huisvesting te zorgen, bijvoorbeeld door middel van een maximum percentage per straat of buurt. Tevens kan een maximum aantal bewoners per woning worden afgesproken om de leefbaarheid van de straat te garanderen.

Betrokken SP'ers