nieuws

Van Raak: 'Corrupte politici weren uit gemeenteraden'

Ministers, gedeputeerden en wethouders die worden veroordeeld voor fraude of corruptie kunnen gewoon gekozen worden voor de Tweede Kamer, de Provinciale Staten of de gemeenteraad. Ronald van Raak wil rechters meer mogelijkheden geven om veroordeelde politici voortaan dit 'passief kiesrecht' af te nemen, als onderdeel van hun straf. Zo zou bijvoorbeeld voorkomen kunnen worden dat een veroordeelde wethouder alsnog in de gemeenteraad kan worden gekozen, zoals is gebeurd met oud-VVD'er Jos van Rey. Van Raak vraagt minister Plasterk om nieuwe regels, om te voorkomen dat de onderwereld nog meer invloed krijgt in de lokale politiek.

Van Raak: 'De rechter kan nu al een verbod opleggen om als volksvertegenwoordiger gekozen te worden, maar dat kan alleen bij veroordeling voor een staatsgreep of een terroristisch daad. In de praktijk gebeurt dit echter bijna nooit, zowel de moordenaar van Theo van Gogh als die van Pim Fortuyn kunnen in theorie gewoon gekozen worden. Bestuurders die veroordeeld worden voor fraude en corruptie kunnen helemaal niet uit hun passief kiesrecht worden ontzet. Iemand als Jos van Rey is via een eigen partij weer gewoon raadslid geworden in Roermond. Veel gemeenten willen meer maatregelen om de invloed van de onderwereld op de politiek te beperken, van corrupte bouwers, illegale drugsbaronnen tot witwassers in de horeca. Het voorkomen dat corrupte politici zich nog verkiesbaar kunnen stellen kan helpen om omkoping en beïnvloeding te beperken.'

Betrokken SP'ers