nieuws

'Tijd voor drastische verandering bij NVWA'

De SP wil snel een debat over de rol van toezichtinstantie NVWA bij het voedselschandaal met besmette eieren. Tweede Kamerlid Frank Futselaar is geschrokken van de reactie van het kabinet waaruit blijkt dat de voedselwaakhond al in november 2016 signalen ontving over het gebruik van de verboden giftige stof fipronil in de pluimveesector.

Futselaar: 'Hoewel ze al maanden van het gebruik wisten, heeft de NVWA niet gehandhaafd en is de minister niet ingelicht. Volgens de instantie was destijds niet bekend dat het gebruikte middel terecht zou kunnen komen in eieren of vlees . Door een gebrek aan capaciteit hebben ze geen vervolgonderzoek kunnen doen. Pas deze zomer kwamen de besmette eieren aan het licht en daardoor hebben we nu te maken met een voedselschandaal van ongekende omvang: een miljoen kippen wordt onnodig geruimd, pluimveehouders staan aan de rand van de afgrond, de schappen zijn leeg en de schade bedraagt naar schatting 150 miljoen euro.'

Het roer om

De NVWA ligt al jaren onder vuur vanwege gebrekkig toezicht. Ook bij dit schandaal blijkt weer dat de inspectiedienst over onvoldoende capaciteit beschikt om veilig en diervriendelijk geproduceerd voedsel te garanderen. Futselaar: 'Voor de SP is de maat nu vol. Economische belangen hebben in de veesector jarenlang voorrang gekregen boven de volksgezondheid en dierenwelzijn. Het kabinet is bovendien continu gewaarschuwd voor de gevolgen van het uitkleden van de NVWA. Hoogste tijd voor drastische verandering. De NVWA moet weer de mensen en middelen krijgen om de veiligheid van ons voedsel te garanderen.'

Betrokken SP'ers