nieuws

SP vraagt agenten naar mening over Nationale Politie

Bij het invoeren van de Nationale Politie in 2013 deed de regering allerlei beloften aan agenten. Er zouden meer agenten komen, de werkdruk zou minder worden en de ICT zou op orde komen. De Tweede Kamer gaat binnenkort met de regering bespreken of de beloften van de Nationale Politiek zijn ingelost. De SP wil eerst de ervaringen weten van medewerkers bij de politie. SP-Kamerlid Ronald van Raak is daarom een enquête onder agenten gestart. Hebben zij nu voldoende collega’s, hoe staat het nu met de overbodige bureaucratie, kunnen zij nu echt wel beter hun werk doen?

Van Raak ‘Tijdens werkbezoeken en in gesprekken met agenten op straat horen we vaak over problemen bij de Nationale Politie. Met deze enquête kunnen we zien welke problemen agenten in hun werk ervaren en welke oplossingen zij zien. De resultaten van deze enquête zijn heel belangrijk voor de debatten die we in de Tweede Kamer gaan voeren over de Nationale Politie.’

De enquête voor de agenten: www.sp.nl/politieenquete

 

Betrokken SP'ers