nieuws

Kooiman: ‘Herstel schade jeugdzorg met investeringsplan’

Nine Kooiman

Het is onacceptabel dat door heel Nederland, kinderen niet de jeugdzorg krijgen die zij nodig hebben. Dat stelt SP-Kamerlid Nine Kooiman. Daarom pleit zij voor een investeringsplan voor gemeenten die de zorg aan kinderen niet meer kunnen betalen. ‘De afgelopen jaren is er fors bezuinigd op de jeugdzorg. Kinderen die zorg nodig hebben, verdwijnen op wachtlijsten. We accepteren wachtlijsten niet als iemand dringend zorg nodig heeft, bijvoorbeeld bij een gebroken been. Dat moeten we dus ook niet doen als het om kwetsbare kinderen gaat. Waar je ook woont in Nederland, je moet kunnen rekenen op de zorg die je nodig hebt.’

Afgelopen weken werd bekend dat gemeenten miljoenen te kort komen voor de zorg aan kinderen en ouders. Zij werden de afgelopen jaren verantwoordelijk voor de jeugdzorg, maar moesten deze taak uitvoeren met fors minder geld. Gemeenten hebben daardoor noodgedwongen wachtlijsten ingesteld. Ook voor acute crisiszorg zijn er nog steeds onaanvaardbare wachttijden. De transitieautoriteit Jeugdzorg waarschuwt dat hierdoor de veiligheid en ontwikkeling van kinderen in gevaar komt.

Kooiman: ‘Keer op keer waarschuwden wij de staatssecretaris voor de rampzalige gevolgen van zijn bezuinigingen. Het is nu aan hem om te erkennen welke schade hij tot op de dag van vandaag aanricht bij kwetsbare jongeren en hun gezinnen. Gemeenten moeten in staat gesteld worden om die zorg ook te organiseren. Daarom is dit investeringsplan nu nodig.’

Betrokken SP'ers