'Kleinere klassen en aanpak bureaucratie in onderwijs nu nodig'

Volgens SP-Kamerlid Peter Kwint moet het kabinet nu ingrijpen om docenten te verlossen van de grote werkdruk, die de kwaliteit van het onderwijs bedreigt. Uit onderzoek van de NOS en regionale omroepen blijkt dat maar liefst 80% van de leraren structureel overwerkt. Ook neemt het aantal burn-outs fors toe. 'Dit kan niet wachten. Als we kinderen goed onderwijs willen geven, moeten we meer ruimte geven aan leraren. Daarom moeten zo snel mogelijk de eerste stappen op weg naar kleinere klassen en lagere werkdruk gezet worden, of er nu een nieuw kabinet zit of niet.'

 

Volgens het onderzoek vreest een groot deel van de docenten een burn-out of hebben ze er al één gehad. Als één van de voornaamste oorzaken wordt de werkdruk genoemd. Kwint: 'Niet alleen hebben leraren te grote klassen. Er komen ook steeds meer taken bij: bureaucratie rond het zogenaamde Passend Onderwijs (zorgleerlingen), overmatige verantwoording, de vele vergaderingen, het draagt allemaal bij aan de werkdruk die ervoor zorgt dat leraren uiteindelijk uitgeblust afhaken.'

 

Daarom moet er volgens Kwint nu ingegrepen worden. 'Zoveel partijen zeggen dit te willen. Als dat waar is, laten we dan niet naar het Torentje staren tot er een nieuw kabinet zit. Onze leraren verdienen dat er vandaag nog ingegrepen wordt. Zij willen dat de bureaucratie wordt verminderd, dat de klassen worden verkleind en dat het salaris eindelijk een eerlijke afspiegeling is van het ontzettend belangrijke werk dat onderwijzers én leraren doen.'

 

Kwint heeft een debat aangevraagd om deze voorstellen te doen aan het kabinet en de andere partijen. 

 

Peter Kwint