Witwassen en belastingontduiking aanpakken met een centraal aandeelhoudersregister

De SP en PvdA willen belastingontduiking, witwassen en terrorismefinanciering gericht aanpakken met het instellen van een centraal aandeelhoudersregister. Donderdag dienden PvdA-Kamerlid Ed Groot en SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen hiertoe gezamenlijk een initiatiefvoorstel in. Instellingen, zoals het notariaat en de makelaardij, zijn verplicht om te onderzoeken of hun klanten zich niet schuldig maken aan deze misdrijven, maar hebben op dit moment te weinig mogelijkheden om dit onderzoek goed en zorgvuldig te doen. Met een register waarin duidelijk staat wie of wat er achter een onderneming schuilgaan worden ze beter in staat gesteld deze verplichting na te komen.

Vennootschappen worden regelmatig ingezet om financieel-economische criminaliteit te plegen, waaronder faillissementsfraude, belastingfraude en witwassen. Instellingen zoals het notariaat, banken en de makelaardij hebben de belangrijke taak om aan de bel te trekken als zij het vermoeden hebben dat hun klant zich schuldig maakt aan dergelijke misdrijven. Om dat zorgvuldig te kunnen doen hebben zij een onderzoeksplicht, maar worden in de uitvoering hiervan belemmerd door de beperkte onderzoeksmogelijkheden. Zij kunnen nu bijvoorbeeld kijken in het Handelsregister, maar dat is niet altijd volledig.

Gesthuizen: ‘Criminaliteit  met vennootschappen als dekmantel kan door verouderde wetgeving maar moeilijk worden aangepakt. Zowel de PvdA als de SP stelden al vaker voor om deze wetgeving te moderniseren. Ik ben blij dat we nu de handen ineen hebben geslagen en samen een initiatiefwet indienen waarmee deze ondermijnende vorm van criminaliteit wél kan worden bestreden.’

Groot: ‘Alle partijen in de Tweede Kamer willen dat witwassen, belastingontduiking en fraude wordt bestreden. Toch blijft het kabinet treuzelen met maatregelen. Daarom hebben we voorstellen gedaan die een zeer welkome stap zijn in de strijd tegen financieel-economische criminaliteit inhouden.’

Voorstellen om een centraal aandeelhoudersregister in te stellen zijn meermaals met grote meerderheid door de Tweede Kamer aangenomen.Het kabinet heeft beloofd een dergelijk register in te gaan stellen, maar heeft na jaren nog altijd geen concrete stappen gezet. Omdat criminaliteit met vennootschappen nog altijd maar moeilijk kan worden bestreden, zien PvdA en SP zich genoodzaakt zelf met een initiatiefwet te komen.

Betrokken SP'ers