nieuws

SP steunt hulp zelfdoding bij voltooid leven niet

Renske Leijten

Het voorstel om mensen die hun leven voltooid achten te kunnen helpen bij zelfdoding, krijgt niet de steun van de SP. Tweede Kamerlid Renske Leijten: 'De wens van een kleine groep kan tot druk leiden bij anderen die zich wellicht teveel voelen voor onze samenleving. Dat mag niet gebeuren'.

Leijten roept het kabinet op om de prioriteiten te verleggen: 'We moeten zorgen dat ouderen een waardige en goed verzorgde oude dag kunnen genieten. Een samenleving waarin ze een plek hebben en met uitmuntende zorg als die nodig is. Helaas heeft dit kabinet het tegenovergestelde gedaan, ze bezuinigde fors en dat heeft tot extreem verschraalde zorg geleid. Ik krijg te vaak van ouderen te horen dat ze zich teveel voelen, dat moet echt worden weggenomen'.

Eerder schaarde de SP zich achter het advies van de Commissie Schnabel die uitbreiding van de euthanasiewet ongewenst vindt. Die Commissie doet voorstellen om te voorkomen dat mensen hun leven als voltooid beschouwen. Voorbeelden hiervan zijn de voorbereiding op en acceptatie van ouderdom, het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid, ondersteunen van ouderen bij het behouden of aangaan van sociale contacten, zorgen voor voldoende welvaartsniveau en het vergroten van zelfredzaamheid. Daarbij is het een taak om te zorgen voor passende en beschikbare zorg met aandacht voor zingeving. Ook op (hoge) leeftijd is het mogelijk om zin te blijven geven aan het bestaan.  Leijten: 'Daarbij moeten we toe naar een herwaardering van ouderdom.'

De SP vindt de suggestie dat de dood een optie is waar je met hulp van derden voor kunt kiezen, een verkeerde weg. Leijten: 'De keuze is onomkeerbaar en het toetsen van het maken van deze keuze in volledige vrijheid, zonder druk van buitenaf of een maatschappelijk ervaren druk, is uiterst moeilijk. Laten we ons inzetten op oplossingen in het leven, in plaats van oplossing bieden uit het leven'.

Betrokken SP'ers