nieuws

SP kritisch over vervolg Elektronisch Patiëntendossier

De Eerste Kamer debatteerde deze week over de wet Cliëntenrechten elektronische verwerking gegevens. Hoewel de wet voortkomt uit de wens van de Eerste Kamer om de patiënt betere bescherming te geven bij het digitaliseren van het patiëntendossier, komt de minister hier niet aan tegemoet. In 2011 werd het Elektronisch Patiëntendossier (EPD), de voorganger van deze wet over de rechten bij digitale patiëntengegevens, in de Eerste Kamer verworpen.

Wat de SP betreft voldoet ook dit nieuwe voorstel niet aan de criteria van goede wetgeving. De veiligheid van de medische gegevens van de patiënt blijft namelijk nog steeds een grote zorg. SP-senator Gerkens: ‘Dit wetsvoorstel is een gemiste kans, omdat het teveel richt op het oude systeem en minder op nieuwe ontwikkelingen.’
Een belangrijk punt van kritiek is de toestemming die een patiënt moet geven om inzage te verlenen in zijn of haar medische gegevens. De Tweede Kamer heeft besloten dat deze toestemming specifiek aan verschillende zorgverleners moet worden gegeven, per deel van het medisch dossier. Door een aanpassing vindt deze 'gespecificeerde toestemming' echter pas over drie jaar plaats en het is nog onduidelijk hoe dit precies geregeld gaat worden. Gerkens roept de minister daarom op om te wachten met invoering van de wet totdat de gespecificeerde toestemming in werking treedt.
Dinsdag 4 oktober stemt de Eerste Kamer over het voorstel.