5 Vragen aan Karabulut over de gepoogde coup in Turkije en de gevolgen voor Nederland

Sadet Karabulut

Afgelopen vrijdag probeerde het Turkse leger een coup te plegen om de regering ten val te brengen. De coup mislukte, maar de gevolgen in het land zijn groot. President Erdogan reageerde met massale arrestaties, op non-actief stellen en het ontslag van tienduizenden rechters, ambtenaren, docenten en anderen. Ook zijn oppositionele nieuwssites geblokkeerd en is van journalisten de perskaart ontnomen. Bovendien zijn militairen die de coup uitvoerden zwaar mishandeld. Er wordt zelfs gesproken over de herinvoering van de doodstraf. Ondertussen lopen ook in Nederland de spanningen op. Vijf vragen aan SP-Kamerlid Sadet Karabulut over de gebeurtenissen van afgelopen week.

Wat vindt de SP van de mislukte coup door het Turkse leger?

De SP is erg bezorgd over de situatie in Turkije. Conflicten in een land los je democratisch op, niet met een militaire coup. Je zou hopen dat de verschrikkelijke gebeurtenissen van vrijdag, die voor honderden doden en nog meer slachtoffers hebben gezorgd, de partijen dichter bij elkaar brengt. Want dat is wat Turkije nu nodig heeft. Maar het tegenovergestelde is het geval.

U bent dus tegen de coup. Betekent dit dat u de regering van Erdogan steunt?

Absoluut niet. Wij willen geen coup, maar ook geen dictatuur van één man die steeds meer macht naar zich toetrekt. De afgelopen jaren is de situatie in Turkije - onder leiding van Erdogan - erg verslechterd. De rechtsstaat functioneert zeer gebrekkig, oppositie en academici worden uitgeschakeld, de vrijheid van meningsuiting is ingeperkt en journalisten worden opgepakt en vastgezet. Ook wordt tegen een deel van de eigen bevolking, de Koerden in Zuidoost Turkije, een oorlog gevoerd met disproportioneel geweld en verwoesting van steden en honderden doden. Het land heeft grote behoefte aan meer democratie, gelijke rechten en vrijheid voor alle inwoners.

Wat vraagt de SP van de regering en de EU?

Onze regering en de EU hebben een vuile deal gesloten met Turkije rond de opvang van vluchtelingen, waardoor de mensenrechten worden verkwanseld en de autocratische politiek van Erdogan wordt gelegitimeerd. We moeten ons niet laten gijzelen maar duidelijk maken dat van toetreding van dit Turkije bij de EU geen sprake kan zijn, de toetredingsonderhandelingen moeten worden opgeschort. De visumliberalisatie voor 70 miljoen Turken kan geen doorgang vinden. Onze regering moet de daad bij het woord voegen en juist inzetten op het steunen van de democratie in Turkije. Anti-democratische wetten moeten worden aangepast, persvrijheid en pluriformiteit gerespecteerd en de vredesonderhandelingen met de Koerden hervat. Ook moet wapenexport naar Turkije aan banden worden gelegd.

Ook in Nederland lopen de spanningen op.

De problemen in Turkije vinden hun weerslag hier. Groepen mensen komen steeds verder tegenover elkaar te staan. De polarisatie neemt toe. Het is ons recht in Nederland om te demonstreren, maar daar horen geen intimidatie, bedreigingen en geweld bij. Dat is onacceptabel en beschamend. Slachtoffers moeten worden beschermd, daders berecht, zoals het onze rechtsstaat betaamt.

Maar hoe gaan we die polarisatie dan tegen?

In Nederland leven we samen en hebben we gelijke rechten. Toch zijn er organisaties in ons land die een verlengstuk zijn van de Turkse politiek, de Nederlandse overheid werkt al jaren samen met deze clubs. Dit moet zo snel mogelijk worden beëindigd. We moeten inzetten op het bestrijden van iedere vorm van discriminatie en segregatie in onze samenleving. Daar ligt een belangrijke taak voor de regering. Maar ook voor ons zelf. Eis het Nederlanderschap op zodat we onze gezamenlijke problemen in Nederland kunnen oplossen.

Betrokken SP'ers