nieuws

Siderius: Recht op speciaal onderwijs maakt einde aan willekeur

Tjitske Siderius

Leerlingen die speciaal onderwijs nodig hebben moeten daar altijd terecht kunnen. Daarom stelt SP-Kamerlid Tjitske Siderius voor om een recht op speciaal onderwijs in te voeren. ‘Het speciaal onderwijs is de parel van ons onderwijs maar heeft afgelopen jaren klap na klap gekregen. Uit elk onderzoek blijkt dat het zogenaamde passende onderwijs verwoestende effecten heeft gehad op het onderwijs.  Het is tijd om het experiment met knellend onderwijs te stoppen en het speciaal onderwijs in ere te herstellen.’

Siderius stelt voor dat er vaste criteria komen waar leerlingen die naar het speciaal onderwijs willen aan moeten voldoen. Daarnaast wil de SP een minimaal aantal plekken in het speciaal onderwijs vaststellen. Die worden dan door de regering betaald. Siderius: ‘Op dit moment zijn leerlingen met een beperking afhankelijk van het beschikbare budget en een individuele beoordelaar van de schoolbesturen. In de praktijk zien we dat veel leerlingen daarom niet worden toegelaten op het speciaal onderwijs en tussen wal en schip vallen. Dat is een onacceptabele situatie.’

Siderius wijst erop dat het passend onderwijs in de praktijk knellend onderwijs is. ‘Het heeft geen draagvlak onder docenten en ouders. Docenten kunnen namelijk - door de grote klassen en de beperkte budgetten - leerlingen met een beperking onvoldoende individuele aandacht geven. Hiermee doen we álle leerlingen in de klas tekort. Tegelijkertijd stijgt de  werkdruk van docenten alsmaar, terwijl het onderwijs nu al het hoogste percentage ziekteverzuim heeft in de publieke sector. Dit kabinet moet de docenten en ouders eindelijk serieus nemen en stoppen met het knellend onderwijs.’

Betrokken SP'ers