nieuws

Overwinning SP Groningen in strijd tegen huisjesmelkers

MechteldvanDuin
Gronings SP-Raadslid Mechteld van Duin

Al jarenlang strijden ROOD en de SP tegen huisjesmelkers. In Groningen werd deze week een belangrijk succes geboekt. De stad gaat, dankzij SP-Raadslid Mechteld van Duin, huisjesmelkers harder aanpakken. Er wordt een meldpunt opgericht waar huurders terecht kunnen met klachten over bijvoorbeeld te hoge huurprijzen, slecht onderhouden woningen en intimidatie. De gemeente kan zo optreden tegen de huisjesmelker.

ROOD, jong in de SP organiseert al 9 jaar elk jaar de huisjesmelker van het jaar verkiezing. Bij elke verkiezing wordt duidelijk dat veel huurders het slachtoffer worden van malafide huisjesmelkers. Volgens Van Duin is de hardere aanpak een noodzakelijke stap en een groot succes voor huurders: 'Huurders  kunnen individueel hun recht halen bij de huurcommissie of de rechter. Maar als zij verhuizen beginnen de misstanden gewoon opnieuw. Dankzij dit voorstel kan de gemeente actie ondernemen om foute huisbazen uit de stad te weren.'

Ook SP-Kamerlid Farshad Bashir is blij met de Groningse aanpak. Tegelijkertijd wijst hij erop dat Minister Blok werk moet maken van een structurele oplossing. ‘Huisjesmelkers profiteren van de kamer- en woningnood. Doordat er te weinig kamers en woningen beschikbaar zijn worden huurders veroordeeld tot deze huisjesmelkers. Het kabinet moet dus aan de slag om te zorgen dat er voldoende betaalbare woningen en kamers beschikbaar komen. Tot het zover is moeten huisjesmelkers zo hard mogelijk aangepakt worden. De SP Groningen heeft in die strijd een mooi succes behaald.’ 

Betrokken SP'ers