nieuws

Kamer steunt SP: uitkering voor meerderjarige meervoudig beperkte leerlingen

SP-Kamerlid Tjitske Siderius bij de Algemene Beschouwingen 2013 (foto: Sander van Oorspronk)

Jongeren met een ernstig meervoudige beperking van 18 jaar of ouder die naar het speciaal onderwijs gaan horen in aanmerking te komen voor een uitkering voor jonggehandicapten (Wajong). De Tweede Kamer steunde dinsdag een voorstel van SP-Kamerlid Tjitske Siderius.

Jongeren met een ernstig meervoudige beperking hebben recht op onderwijs tot 20 jaar. Als deze leerlingen 18 jaar worden, vervalt het inkomen, bijvoorbeeld de kinderbijslag. De hoge zorgkosten blijven wel bestaan. Veel ouders van deze leerlingen halen om financiƫle redenen hun kind van school, want als het kind niet naar school gaat is er wel recht op een uitkering voor jonggehandicapten.

Met de invoering van de Participatiewet is de uitkering voor jonggehandicapten die naar school gaan (studie-Wajong) komen te vervallen. Door het voorstel van Siderius komen meerderjarige leerlingen die naar een zogenaamde cluster-3 school in het speciaal onderwijs gaan weer in aanmerking voor een uitkering. Siderius: ‘Bij ernstig meervoudig beperkte leerlingen kun je niet spreken van studeren en het nemen van een bijbaantje. Zij leren op school pictogrammen te herkennen of te communiceren via een computer. Als er nog perspectief is op ontwikkeling is het onacceptabel dat deze jongeren van school worden gehaald omdat de ouders de kosten niet kunnen opbrengen.’

Onder leiding van Siderius dwingt de Tweede Kamer verantwoordelijk staatssecretaris Klijnsma om de wet aan te passen. Eerder gaf de staatssecretaris aan dat ze dit niet van plan was. Ze vond dat een Wajong-uitkering bedoeld is voor jongeren waarvan ontwikkeling is uitgesloten. ‘Het is erg kortzichtig om de ontwikkeling van deze jongeren op deze manier op hun achttiende af te kappen, terwijl zij tot hun twintigste naar school kunnen blijven gaan. Door langer naar school te gaan verbeteren hun ontwikkelingsperspectieven.’ aldus Siderius.

De SP wil nu dat de staatssecretaris de wet nog voor het volgende schooljaar gaat aanpassen.

Betrokken SP'ers