nieuws

Mediawet stuit op grote bezwaren in Senaat

Staatssecretaris Dekker slaagt er met de Mediawet niet in de publieke omroep toekomstbestendig te maken, volgens SP-senator Arda Gerkens. Het grootste bezwaar van de SP tegen de wet is dat het toezicht van de publieke omroep dichter naar de politiek gehaald wordt en de wet bijdraagt aan de afbreuk van de regionale omroep. Ook andere fracties hebben veel vragen en bezwaren. De behandeling van de wet is daarom aangehouden tot 1 maart. Of er dan voldoende steun voor de wet is, moet nog blijken.

In de Mediawet wordt de Raad van Toezicht van de publieke omroep voortaan door de staatssecretaris benoemd. Hiermee komt de publieke omroep dichter bij de politiek te staan, dan wenselijk is, aldus SP senator Gerkens. Ze benadrukt het belang van onafhankelijkheid: ‘De overheid dient kaders te stellen voor de publieke omroep, maar mag geen invloed hebben op de programma's. In de Grondwet staat niet voor niets dat er op voorhand geen toezicht mag zijn op de inhoud van een radio of televisiezender.’

Scherpere keuzes, meer efficiëntie, meer competitie en meer gezamenlijkheid in het uitvoeren van de publieke taak betekent voor staatssecretaris Dekker ook de afbraak van de regionale omroep. Senator Gerkens roept de staatssecretaris op om de regionale omroepen in ieder geval meer tijd te geven om de wijzigingen voor te bereiden.

Het SP-Eerste Kamerlid concludeert dat de mediawet geen voorstellen behelst om de publieke omroep toekomstbestendig te maken. ´De staatssecretaris heeft nu drie weken de tijd om dieper in te gaan op alle vragen en bezwaren van de Eerste Kamer. Lukt hem dat niet, dan heeft hij een groot probleem´, aldus senator Gerkens.

Betrokken SP'ers