nieuws

Eerste en Tweede Kamer slaan handen ineen om bezuinigingen Veiligheid en Justitie te stoppen

Bob Ruers
SP-Senator Bob Ruers

Door uitstekende samenwerking tussen de Eerste en Tweede Kamer is het gelukt om de bezuinigingen op Veiligheid en Justitie (V&J) gedeeltelijk terug te dringen.  Bij de algemene beschouwingen in oktober hebben SP en CDA een meerderheid van de Eerste Kamer meekregen om meer geld vrij te maken voor veiligheid en justitie. Met succes, want inmiddels heeft de minister in de Tweede Kamer toegezegd €250 miljoen extra te zullen investeren.

Dinsdag spreekt de Eerste Kamer over de begroting van V&J. In de Eerste Kamer zijn afgelopen jaren al 5 moties ingediend die de regering oproepen om te stoppen met de bezuinigingen op de rechtsstaat. SP-senator Bob Ruers is content dat er nu eindelijk resultaat bereikt is. Naast het binnenhalen van 250 miljoen, is het voorstel om de griffierechten te verhogen ingetrokken, en dit geldt ook voor de eigen bijdrage voor gedetineerden. Ook wordt het wetsvoorstel over de eigen bijdrage in het strafproces aangepast. Daarnaast zijn er in de Tweede Kamer drie moties van SP, CDA en D66 met brede steun aangenomen, waarin de regering wordt verzocht om voldoende middelen vrij te maken voor de primaire taken van de politie, om rechtbanken in krimpregio's open te houden en om voldoende middelen voor het OM te garanderen. De regering krijgt tot de het voorjaarsnota de tijd om op de proppen te komen met de benodigde  €150 miljoen om invulling te geven aan de aangenomen moties.

Ruers benadrukt dat ondanks het binnengehaalde succes, het kabinet de handen nog flink uit de mouwen moet steken om de grote problemen veroorzaakte door de jarenlange bezuinigingen op te lossen. Ruers:  ‘Nog belangrijker dan het terugdraaien van de bezuinigingen is naar onze mening dat de minister erkent en uitspreekt dat de toegang van de burger tot het recht en de rechter een onaantastbaar beginsel is in onze democratische rechtsstaat.’ De regering bezuinigt nog steeds op het recht en de rechtsstaat, wat funest is voor de politie, het OM, de rechterlijke macht en de rechtshulp. Om dit tot op de bodem uit te zoeken, roept Ruers de Eerste Kamer op om een  parlementair onderzoek te starten naar de staat van de rechtsstaat.

Betrokken SP'ers