nieuws

Ulenbelt: Snelle oplossing nodig voor problemen bij UWV

De achterstanden van het UWV moeten snel worden aangepakt. Dat stelt SP-Kamerlid Paul Ulenbelt. Momenteel blijven er (her)beoordelingen en fraudeonderzoeken liggen vanwege een groot personeelstekort. De SP wil dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid snel ingrijpt. Ulenbelt: ‘De afgelopen jaren is er flink bezuinigd op het UWV. Er is minder persoonlijk contact tussen medewerkers en werkzoekenden. En nu zien we ook nog eens dat er grote achterstanden zijn bij de herbeoordelingen. De minister mag niet langer wegkijken.’

Door de ontslagen die de afgelopen jaren bij de organisatie hebben plaatsgevonden, zitten veel voormalig medewerkers thuis. Sommigen van hen worden nog doorbetaald vanwege hun dienstverband. Ulenbelt stelt voor dat deze mensen snel weer worden ingeschakeld om hun werk bij het UWV op te pakken. ‘Goed opgeleide mensen zitten werkloos thuis, terwijl er een groot personeelstekort is. Dat is belachelijk. Deze mensen moeten snel weer aan het werk, zodat de achterstanden kunnen worden weggewerkt en er weer ingezet kan worden op persoonlijke bemiddeling naar werk,’ aldus het Kamerlid. 

Betrokken SP'ers