SP geschokt door financieel tekort onderhoud vaarwegen

SP-Kamerlid Eric Smaling is geschokt dat er wederom een fors tekort aan het licht is gekomen bij het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Dit keer gaat het om een bedrag van 400 miljoen voor het onderhoud van vaarwegen tot 2020. Dit is naar voren gekomen na onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de instandhouding van het hoofdvaartwegennet.

‘De tekorten stapelen zich steeds verder op. Vorig jaar bleek al dat er te weinig geld is voor het wegennet, onlangs kwam bij het spoor een tekort van honderden miljoenen naar voren en nu blijkt dat er ook onvoldoende geld is voor de vaarwegen. Overal ontstaan tekorten maar we zien wel dat minister Schultz vasthoudt aan haar eigen paradepaardjes zoals een peperdure Blankenburgtunnel of de verbreding van de A27. Dat is niet langer uit te leggen,' aldus Smaling.

Uit het onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat Rijkswaterstaat onvoldoende inzicht heeft in de kosten en baten. Smaling: ‘Minister Schultz moet snel orde op zaken stellen, we worden nu elk jaar met allerlei onaangename verrassingen geconfronteerd. Ook wil ik van haar weten hoe ze deze tekorten gaat opvangen zonder dat de kwaliteit van onze vaarwegen achteruitgaat.’

De SP maakt zich zorgen over de kwaliteit van de vaarwegen. Er is de afgelopen jaren al fors bezuinigd op de vaarwegen. Nog meer bezuinigen zou volgens Smaling grote nadelige gevolgen kunnen hebben voor de binnenvaart. ‘Bruggen, sluizen, afmeerplekken, ligplaatsen: overal is op bezuinigd. De maat voor de binnenvaart is vol. Als straks wederom 400 miljoen bezuinigd moet gaan worden op de vaarwegen, is dat desastreus voor de binnenvaart met het gevolg dat er meer vervoerd zal worden over de weg.'

Betrokken SP'ers