nieuws

Roemer: Passend onderwijs kent enkel verliezers

Nog duizenden leerlingen gaan niet naar school en zitten thuis door de invoering van het passend onderwijs. 'Het is een grof schandaal dat we er in Nederland niet in slagen elk kind goed onderwijs te bieden,' zegt SP-leider Emile Roemer. 'We zetten al die leerlingen op achterstand en duwen hen in een sociaal isolement.

Donderdag werd in Den Haag actie gevoerd om aandacht te vragen voor thuiszitters. SP-leider Emile Roemer en Kamerlid Tjitske Siderius waren erbij.

Veel kinderen vallen door het passend onderwijs tussen wal en schip. Leerlingen met een beperking, chronische ziekte of gedragsproblemen mogen niet altijd meer naar het speciaal onderwijs, maar moeten naar het reguliere onderwijs. Roemer: ‘De grote klassen en de beperkte begeleiding op reguliere scholen zijn voor leerlingen met een beperking of gedragsproblemen een onneembare vesting. De vele prikkels in de klas kunnen zij niet aan. Bovendien is de stijgende werkdruk voor docenten een groot probleem. Zij kunnen niet meer alle leerlingen de aandacht geven die zij verdienen. Passend onderwijs kent enkel verliezers.'

De SP wil dat er beter naar de behoefte van leerlingen met gedragsproblemen, chronische ziekte of beperkingen wordt gekeken. ‘Vaak helpt het al om het lesprogramma aan te passen, leerlingen op speciale scholen met kleine klassen en veel begeleiding te onderwijzen of onderwijs op een andere locatie te organiseren. Als we dat niet aanpakken blijft passend onderwijs knellend onderwijs,' aldus Roemer.

Betrokken SP'ers