nieuws

Nieuwe woningnood: SP wil meer sociale huurwoningen

Sadet Karabulut

SP-Kamerlid Sadet Karabulut wil dat het kabinet de nieuwe woningnood gaat aanpakken. Als het aan de SP ligt krijgen woningcorporaties, die betaalbare huurwoningen willen bouwen in gebieden waar de woningnood het grootst is, vrijstelling van de verhuurdersheffing. Ook wil Karabulut dat het kabinet samen met gemeenten gaat zoeken naar huisvestingsmogelijkheden van bijvoorbeeld vergunninghouders in andere gemeenten dan de grootste. ‘Nu moeten gemeenten met de langste wachtlijsten ook de meeste huizen beschikbaar stellen voor vluchtelingen met een verblijfsstatus. Dat kan betekenen dat elders beschikbare ruimte niet gebruikt wordt terwijl de wachtlijsten alleen maar langer worden.’

Steeds meer mensen zijn op zoek naar een betaalbare huurwoning terwijl de wachtlijsten voor betaalbare huurwoningen alleen maar toenemen en de huurprijzen stijgen. ‘De SP wil dat bij huisvesting van urgente verblijfsgerechtigden niet primair gekeken naar de grootte van de gemeente maar ook naar andere kenmerken zoals bevolkingssamenstelling, de arbeidsmarktsituatie en de beschikbaarheid van woningen. Wat de SP betreft worden deze zwaarder meegewogen dan nu het geval is.’

Volgens Karabulut is het kabinet de hoofdverantwoordelijke voor de nieuwe woningnood. Karabulut: ‘Niet alleen voormalig asielzoekers met een verblijfsvergunning maar ook ouderen, psychiatrisch patiënten, mantelzorgers en mishandelde vrouwen en kinderen moeten nu met elkaar concurreren om de schaarse sociale huurwoningen. Het kabinet maakt de woningnood groter door verkoop van huurwoningen aan te moedigen en de markt te liberaliseren.’

Uit een onderzoek van de SP naar de ontwikkeling van de wachtlijst en de prijzen van de aangeboden sociale huurwoningen bij veertien gemeenten, tweeëntwintig woningcorporaties en Woningnet, blijkt dat de wachttijden flink toenemen ten opzichte van vorig jaar. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn in de meeste gemeenten gegroeid. In een tweetal gemeenten zijn deze gelijk gebleven. De grote steden Amsterdam en Utrecht hebben de langste wachttijden van respectievelijk negen en ruim acht jaar. Haarlem volgt na Utrecht met een gemiddelde wachttijd van bijna acht jaar en in Eindhoven is de gemiddelde wachttijd bijna zeven jaar. Verder valt op dat gemeenten geen zicht hebben op in welke prijscategorie de aangeboden sociale huurwoningen vallen. Veel corporaties maken zich zorgen over de toekomst en beschikbaarheid van  betaalbare huurwoningen vanwege veranderende wetten en regels en de groeiende behoefte aan betaalbare woningen.

Betrokken SP'ers