nieuws

Roemer: ‘Nederland mag een lening betalen, die de Grieken niet kunnen dragen’

De SP stemt niet in met een extra lening aan Griekenland en het daaraan gekoppelde bezuinigingspakket voor de Grieken. Volgens SP-leider Emile Roemer heeft het medicijn voor Griekenland niet gewerkt. ‘Sterker nog, het medicijn voor Griekenland is een gifpil gebleken. De armoede is enorm gegroeid, de helft van de jongeren heeft geen baan en lonen zijn met 37% verlaagd. Nederland mag een lening betalen, die de Grieken niet kunnen dragen. Dat gaat de SP dus niet doen.’

Inmiddels is bekend dat ruim 90% van het geld voor Griekenland niet terecht komt bij gewone Grieken, maar bij geldschieters, Duitse, Franse, Nederlandse en Griekse banken. Roemer: ‘De nieuwe leningen zijn geen oplossing voor Griekenland maar voor de ECB en het IMF. Zij willen nu geld van Griekenland zien. En omdat Griekenland dat geld niet heeft, mag de Nederlandse burger een nieuwe lening aan Griekenland verstrekken.’

Wat de SP betreft moet Griekenland meer ruimte krijgen om de economie aan de praat te krijgen. ‘De Griekse economie moet kans krijgen te groeien. Dat is de enige mogelijkheid voor Griekenland om leningen terug te betalen. Bovendien moet de Griekse regering de kans krijgen om met alle – door vorige regeringen opgetuigde – vormen van corruptie en vriendjespolitiek af te rekenen.’

De hele spreektekst van Roemer tijdens het debat:

Voorzitter,

De afgelopen weken hebben we kunnen zien hoe de Europese Unie er werkelijk voor staat. Landen en volkeren staan lijnrecht tegenover elkaar. Dankzij de eurofanatici, die van Europa in hoog tempo een politieke unie willen maken, lopen de spanningen tussen landen en binnen landen steeds verder op. Hoe is het mogelijk dat een europroject dat bedoeld is om landen dichter bij elkaar te brengen nu juist leidt tot meer tweespalt en spanningen?

De Grieken voelen zich gemangeld. Ze worden gedwongen om nóg harder te bezuinigingen, nóg meer publieke voorzieningen af te breken en nóg meer publiek bezit te verkopen. Dat willen ze niet – terecht! - omdat ze weten dat deze politiek leidt tot nóg meer ellende in hun land. Maar ook de Nederlanders voelen zich gemangeld. Steeds opnieuw wordt hen gevraagd om miljarden over te maken. Niet om de Griekse bevolking te steunen, maar om Europese banken en financiële instellingen te redden.

In 2010 was sprake van een lening van 110 miljard euro. In 2012 van 130 miljard. En nu hebben we het over een pakket van 86 miljard euro. Ondanks al deze leningen is de Griekse economie in de afgelopen jaren met meer dan een kwart gekrompen.Het medicijn voor Griekenland heeft dus niet gewerkt. Sterker nog, het medicijn voor Griekenland, is een gifpil gebleken.

Voorzitter,

We weten inmiddels dat ruim 90% van het geld voor Griekenland niet terecht komt bij gewone Grieken, maar bij geldschieters, Duitse, Franse, Nederlandse en Griekse banken.Ook het akkoord dat we nu bespreken komt niet te goede aan de Griekse bevolking. Het is vooral een oplossing voor de ECB en het IMF. Zij willen nu geld van Griekenland zien. En omdat Griekenland dat geld niet heeft, mag de Nederlandse burger een nieuwe lening aan Griekenland verstrekken.

Als het de financiële sector goed gaat, zijn de winsten voor banken.Maar in slechte tijden draait de belastingbetaler voor de verliezen op. Zo gaat het steeds. Winsten zijn privaat, verliezen zijn publiek. Dan moet je dus niet gek opkijken dat burgers overal in Europa zich al vijf jaar lang bedonderd voelen.

Weet u nog dat er een paar jaar geleden gezegd werd dat Griekenland in 2020 een schuld van 120% BBP zou hebben? Inmiddels weten we dat de schuld al boven de 200% komt. Weet u nog dat beweerd werd dat het land al dít jaar weer zelfstandig zou kunnen financieren? Als dat zo zou zijn, zouden we nu dit debat niet hebben. Weet u nog dat ons beloofd werd dat we iedere euro netjes terug zouden krijgen? Met rente!, zo beloofde de minister van Financiën ons. Inmiddels weten we allemaal dat een groot deel van de verstrekte leningen niet meer terug komt.

Voorzitter,

De Griekse politiek heeft de afgelopen decennia bol gestaan van corruptie, vriendjespolitiek en een waardeloze belastingmoraal. Het is de hoogste tijd dat daar verandering in komt. Maar de Trojkapolitiek van de afgelopen jaren heeft enkel voor een kaalslag in Griekenland gezorgd. De armoede is enorme gegroeid, de helft van de jongeren heeft geen baan en lonen zijn met 37% verlaagd. Zelfs economen van het IMF hebben openlijk erkend dat ze de effecten van al deze bezuinigingen ‘schromelijk onderschat’ hebben.

De stapeling van schulden, de stapeling van bezuinigingen en het volledig ontbreken van perspectief draait de Grieken de nek om. En in plaats van dit te herkennen, verhoogt deze minister van Financiën de dosis. Terwijl hij natuurlijk juist zou moeten zoeken naar een medicijn dat wél werkt.

De Europese politiek van dwangbevelen heeft bovendien de democratie om zeep geholpen. De Griekse regering moet juist de kans krijgen om af te rekenen met alle – door vorige regeringen opgetuigde – vormen van corruptie en vriendjespolitiek. Rijke Grieken en multinationals zullen eindelijk hun eerlijke bijdrage aan de Griekse staatskas moeten gaan leveren. Daar ligt ook een taak voor de minister-president, namelijk om belastingconstructies via brievenbusmaatschappijen onmogelijk te maken. Bovendien moet de Griekse economie de kans krijgen om te groeien. Dus stoppen met harde bezuinigingen en investeren in de reële economie. Dat is de enige mogelijkheid voor Griekenland om leningen terug te betalen.

Voorzitter,

Deze regering zet zowel de Nederlandse als de Griekse bevolking met de rug tegen de muur. Nederland mag een lening betalen, die de Grieken niet kunnen dragen. Het is dan ook een kwestie van tijd voordat we hier opnieuw staan, om een volgende lening voor Griekenland te bespreken.

Dit is geen geld naar de Grieken, dit is geld naar de banken. Dit helpt de Grieken niet verder, maar werpt het land terug. Dit is geen akkoord, dit is een dwangbuis. Een Europa waar democratische landen zo met elkaar omgaan, is niet mijn Europa.

 

Betrokken SP'ers