nieuws

Wet bescherming klokkenluiders door Tweede Kamer

RonaldvanRaakKlokkenluiders
Foto: Anouk Pross

De Tweede Kamer steunt het wetsvoorstel van SP-Kamerlid Ronald van Raak voor een Huis voor klokkenluiders. Dit Huis gaat klokkenluiders beschermen en onderzoek doen naar maatschappelijke misstanden. Maandag sprak een meerderheid van de Tweede Kamer haar steun uit voor het nieuwe wetsvoorstel. Van Raak heeft goede hoop dat ook de Eerste Kamer deze wet steunt.

Van Raak: ‘Hiermee lijkt een einde te komen aan een jarenlange strijd. We horen nog veel te vaak dat klokkenluiders worden ontslagen en uitgesloten, wat soms vreselijke gevolgen kan hebben voor hun persoonlijke leven. Klokkenluiders doen hun burgerplicht en verdienen daarom onze bescherming. Het Huis voor klokkenluiders gaat die bescherming bieden: mensen die terecht een misstand melden worden niet meer ontslagen of op een andere manier benadeeld. Ook krijgt het Huis voor klokkenluiders de bevoegdheid om misstanden te onderzoeken. Vorig jaar heeft de Tweede Kamer een eerder voorstel voor een Huis voor klokkenluiders goedgekeurd, maar bleek dat een meerderheid in de Eerste Kamer nog wijzigingen wilde. Die hebben we nu doorgevoerd. Na het reces kan deze nieuwe wet in de Eerste Kamer worden behandeld. Hopelijk kan nog dit jaar de eerste steen voor het Huis voor klokkenluiders worden gelegd.’

Update: Op donderdag 2 juli is dit voorstel van Ronald van Raak met algemene stemmen aangenomen in de Tweede Kamer.

Betrokken SP'ers