nieuws

Verslag partijraad 27 juni 2015

Ontwikkelingen in de Arabische regio – Harry van Bommel

In 2010 begon de Arabische Lente in Tunesië. De protesten waren bedoeld om meer democratie te verkrijgen, maar liepen uit op geweld. Er is meerdere keren militair ingegrepen, maar wat heeft dat opgeleverd? Hoe voorkom je dat minderheden nieuwe onderdrukkers worden? Wat doe je met terugkeerders (´jihadisten´) en de enorme vluchtelingenstroom?

Om antwoorden op deze vragen te krijgen moet je meer weten over de complexe achtergrond van de Arabische regio. Het gaat veelal om landen met een koloniaal verleden, met grenzen die dwars door volkeren zijn getrokken of waar juist volkeren zijn samengevoegd die niets met elkaar hebben. Sommige landen hebben onderlinge strijd, zoals Irak en Iran. Vrijwel alle landen hebben een autoritair of dictatoriaal bestuur. De verschillen tussen arm en rijk zijn er groot.

Tijdens de Arabische Lente kwamen veel regeringen ten val door volksprotesten, of werden er door regeringen concessies gedaan aan de oppositie. Dit leidde vaak tot chaos. In Libië bijvoorbeeld is het na Khadaffi een enorme chaos en manifesteert IS zich ook. In veel andere landen waar vergelijkbare protesten plaats hebben gevonden, heerst onderdrukking en politieke chaos. De VS hebben in sommige landen militair ingegrepen, maar dat heeft vaak alleen maar tot meer ellende geleid. Vaak is de problematiek complex. In de internationale media worden bijvoorbeeld organisaties die in Syrië veel werk verzetten tegen het regime, soms als terroristische organisaties gezien. De Koerden, die verspreid wonen over meerdere landen, organiseren zelfbestuur. Recent is er weer veel geweld geweest in Kobani en zijn er enorm veel doden gevallen in de regio. De landen Irak, Syrië, Libië en Jemen bestaan eigenlijk niet meer; ze zijn volledig uit elkaar gevallen.

Maar ook wij hebben direct te maken met de problemen in de Arabische wereld:

 1. Vluchtelingen: Mensen worden al heel veel in de regio opgenomen, deze landen kunnen nu echt geen extra mensen meer opnemen. De bootvluchtelingen blijven komen. Italië is dat zat. Er moeten betere afspraken over samenwerking gemaakt worden, mensenhandel moet aangepakt worden en rijkere landen als Qatar en Oman moeten mee helpen.
 2. Terugkeerders: Veel zogenaamde 'jihadisten' zijn teruggekeerd naar Rusland (Tsjetsjenië), Frankrijk en België. Nederland zit in de middenmoot. Nederland moet radicalisering tegengaan en terugkeerders blijven volgen en eventueel vervolgen.
 3. Mensenrechtenschendingen en dreigende genocide: In Saoedi-Arabië is het strafrecht ongeveer hetzelfde als dat van IS. Maar de VVD lijkt hier geen moeite mee te hebben. Ons koninklijk huis gaat hier gewoon naar toe! Wapenhandel moet verboden worden met deze landen, met alle landen uit het spanningsgebied. Bij dreigende genocide is ingrijpen noodzakelijk; dat was bijvoorbeeld bij Kobani het geval volgens een uitspraak van de VN.

De politieke maakbaarheid binnen de Arabische regio is gering, militair ingrijpen leidt vaak tot grotere problemen. Maar niets doen is zeker geen optie, de opvang van vluchtelingen is noodzakelijk en hulp bij de ontwikkeling van landen tot democratieën ook. Het is daarnaast de taak van de VN om in te grijpen bij dreigende genocide.

Uit de zaal

Welke rol speelt de islam in de problematiek? Een grote rol, want er zijn intern conflicten tussen bijvoorbeeld soennieten en sjiieten. Maar die zouden ook vredig kunnen samenleven, dus er zijn veel andere factoren die mee spelen. Het geloof wordt wel gebruikt om de strijd te legitimeren.

Zou je de conflicten ook als niet-religieus kunnen zien? Zou dat helpen richting een oplossing? Deels. In Egypte zijn bijvoorbeeld ook studenten betrokken bij de protesten. Maar vaak zijn die wel religieus. Religie is daar veel meer onderdeel van de cultuur dan hier. Democratie zien wij anders dan zij. Religieuze leiders hebben daar ook een politieke rol.

De SP heeft goede relaties met de Koerden. Harry heeft in Nederland veel gesproken met Koerdische SP-leden. Maar we zijn geen voorstander van een militaire aanpak.

Zijn er organisaties met een gemêleerde aanhang? Die zijn er wel, maar die zijn vaak westers georiënteerd, wat toch snel op wantrouwen stuit in de Arabische wereld.

Wat doen we aan de geldstromen richting IS? Hoe komen ze aan wapens? Ze verkopen olie aan bedrijven en hebben rijke sponsors. Vaak is het geld moeilijk te traceren. Dat kan wel als het via banken gebeurt, maar bijvoorbeeld via Turkije is dat moeilijk in de gaten te houden.

Is er wel iets te doen aan de enorme vluchtelingenstroom? Zodra er perspectief is willen mensen weer terug, maar in sommige delen van de regio is er totaal geen perspectief.

Mededelingen en agenda – Hans van Heijningen

 • We staan stil bij het overlijden van Karel Koster.
 • De bespreking van de jaarrekening 2014 wordt uitgesteld tot september. De jaarrekening is af, maar er ligt nog geen accountantsverklaring. De vertraging is het gevolg van ICT-problemen en het uitvallen van medewerkers bij de afdeling financiën. Deze afdeling wordt nu versterkt. Hans biedt excuses aan voor de situatie.
 • De FNV-petitie voor de zorg heeft meer dan 737.000 handtekeningen opgebracht. Meer dan 70.000 daarvan zijn door SP'ers op straat opgehaald. Gefeliciteerd!
 • Meer dan 100 afdelingen zijn bezig met de campagne ‘Er is genoeg voor iedereen’. Het is een enorm belangrijk onderwerp nu: het is een kernthema voor ons, maar zal ook het thema worden van de komende Tweede Kamerverkiezingen. Dus blijf niet op je handen zitten en doe mee!
 • Op 28 november a.s. zal het XXI Congres plaatsvinden. Ter voorbereiding is het stuk 'De SP aan het Werk' aan de afdelingen ter beschikking gesteld. Vóór 7 juli moet dit besproken zijn in een ledenvergadering. Gebruik dit om de stand van zaken in de afdeling te bespreken. Het planningsschema is beschikbaar op SP-net.

 

Campagne ‘Red de zorg’ – Renske Leijten

We zien een filmpje over de ‘Red de zorg’-activiteiten.

Er zijn enorm veel handtekeningen opgehaald, en het is wel duidelijk dat de politiek daar ook van onder de indruk is. Het debat dat Renske erover aanvroeg in de Tweede Kamer, werd direct goedgekeurd. Er hebben zich ook steeds meer organisaties aangesloten. We hebben als partij heel veel gedaan voor de zorg, meer dan handtekeningen ophalen alleen. Het netwerk van solidariteit en verzet wordt steeds groter en wij zijn daar onderdeel van. Daar mogen we trots op zijn!

We zijn er nog niet. Op bijeenkomsten door het hele land wordt door de vakbond besproken hoe het nu verder moet. Een kopie van de flyer, waarop alle bijeenkomsten in het land vermeld staan, is beschikbaar. Handtekeningen ophalen kan voorlopig ook nog. Op de volgende Partijraad wordt verder over de vervolgstappen gesproken.

Uit de zaal

Staken is vaak lastig voor zorgmedewerkers, maar er zijn wel andere vormen van verzet denkbaar. Bijvoorbeeld doorgaan met zorgverlenen, maar weigeren de registratie te doen. Lokale acties zijn belangrijk en werken echt. Kijk maar naar het recente succes van de werknemers van Vérian tegen de loonsverlagingen, waarbij de afdeling Nijmegen een belangrijke rol heeft gespeeld.

Campagne ‘Er is genoeg voor iedereen’ – Pim Siegers

We zien een filmpje over de campagne.

De vorige Partijraad hebben we onszelf twee opdrachten mee gegeven voor deze campagne: het veroorzaken van reuring over het onderwerp, en meer steun vergaren. We zijn goed op stoom, maar het kan altijd nog beter! Vandaag zullen David Hollanders (SP Alternatieve Rekenkamer) en Farshad Bashir (Tweede Kamer) ons van achtergrondinformatie voorzien.

David Hollanders

De SP Alternatieve Rekenkamer is nieuw en heet vooralsnog ‘SPARK’.

Vanaf de jaren ’80 was het dominante economisch denken: ongelijkheid is goed voor de economie, omdat de rijkdom van weinigen positieve effecten op de totale welvaart zou hebben (‘Trickle down’). Tegenwoordig is aangetoond dat het niet zo werkt. Piketty heeft bijvoorbeeld laten zien dat de ongelijkheid in de Westerse wereld is toegenomen. Zelfs instanties als het IMF en de OECD verklaren nu in hun rapporten dat ongelijkheid op alle punten negatieve effecten op de samenleving heeft en zelfs leidt tot minder in plaats van meer economische groei!

Helaas wordt dit niet altijd naar buiten gebracht op die manier. Ook het Nederlandse Centraal Planbureau (CPB) is er nog niet van doordrongen. In CPB-stukken staat bijvoorbeeld: ‘Het toptarief is niet wenselijk, omdat het mensen in hun carrière tegenhoudt.’ Dan ga je uit van de aanname dat dat je productief bent omdat je veel verdient, en dat je alleen maar in actie zou komen voor geld. Ook vindt het CPB ongelijkheid in Nederland geen probleem, omdat het ‘stabiel’ zou zijn.

Ondertussen bewijzen steeds meer onderzoeken dat meer gelijkheid tot economische groei leidt. Onderzoek van David zelf laat zien dat er in Nederland sinds 1970 meer ongelijkheid en minder economische groei is. Het CPB erkent dit niet.

Er zijn goede oplossingen voor ongelijkheid, zoals een miljonairsbelasting en het tegengaan van belastingontduiking. Ook in rapporten van de OECD worden deze oplossingen genoemd. Het is dus heel bijzonder dat het CPB hier niet in mee gaat.

Farshad Bashir

Ongelijkheid is een groot probleem in Nederland, en het belastingstelsel helpt daar aan mee. De lage inkomens zijn er sinds de jaren ’70 bijvoorbeeld 30 procent op achteruit gegaan. De wet geeft veel vrijheid aan het kapitaal, mensen die vermogend zijn kunnen de belasting makkelijk ontduiken door allerlei vrijstellingen (bijvoorbeeld een huis in het buitenland kopen). Daarnaast zitten er gaten in het systeem, bijvoorbeeld voor multinationals. Winst in het buitenland wordt niet belast; daardoor zijn er allerlei brievenbus-bedrijven ontstaan die alleen geld doorsluizen.

Het kabinet maakt geen goede keuzes als het gaat om ongelijkheid en het belastingstelsel. Het kabinet kiest er voor lastenverlichting alleen voor werkenden door te voeren, de SP wil lastenverlichting voor iedereen. Zij willen de btw verhogen, wij willen die verlagen. Wij willen kapitaal belasten, de belasting vergroenen en multinationals meer laten bijdragen. De kabinetsplannen werken ongelijkheid in de hand: hoe meer je verdient, hoe meer je erop vooruit gaat, en gepensioneerden en minima gaan er niet op vooruit.

Uit de zaal

Het CPB denkt duidelijk heel liberaal. Gaan wij onze voorstellen voortaan niet meer door het CPB laten doorrekenen? Dat laten we aan de Kamerfractie, maar het zou inderdaad best kunnen als je het goed voorbereidt.

Moeten wij wel om die totempaal van economische groei gaan dansen en het niet gewoon over morele en ideologische uitgangspunten hebben? Ja, helemaal eens, we moeten alleen wel een antwoord hebben op dat gedoe over economische groei. De lagere inkomens verhogen hoort ook bij dit verhaal.

Komt er ook een eigen belastingplan? Ja, we willen bijvoorbeeld de zorgtoeslag inkomensafhankelijk maken en huurtoeslag behouden. Er is met andere partijen en de vakbonden gesproken over onze belastingplannen.

Jimmy Dijk

We zien een filmpje over de oproep van fractievoorzitter Jimmy Dijk uit Groningen aan miljonairs om met hem in discussie te gaan.

Niemand heeft gereageerd op de oproep. Het is kwalijk dat miljonairs zich niet in het debat mengen; zij moeten zich immers ook met de samenleving bemoeien. Jimmy blijft op zoek! Wil je ook weten hoeveel miljonairs in jouw gemeente wonen? Google op 'rtl miljonairs' en je vindt het aantal.

Pim Siegers interviewt een aantal afdelingen

Willeke van Ooijen uit West Maas en Waal vertelt dat de afdeling tomatenplantjes uitgedeeld heeft met kraskaarten. Chris Hesse uit Heerlen vertelt over de 'klopclub' die elke zaterdag op pad gaat. Mensen worden aan de deur kort en bondig aangesproken: 'De ongelijkheid in Nederland neemt toe, de ongelijkheid is te groot. De SP wil een miljonairsbelasting, bent u het daar mee eens?' In Heerlen werkt dit altijd heel goed. Is aanbellen in sommige afdelingen minder succesvol? Nee, maar je moet je onervaren mensen wel goed voorbereiden en de eerste keer door een ervaren persoon laten begeleiden.

De resultaten tot nu toe zijn:

 • 100 afdelingen in actie.
 • 50 afdelingsavonden georganiseerd met iemand van het landelijk campagneteam.
 • 1.500 gesprekken via de kraskaarten. (Voer deze in via SP-net!)

Al met al is dit een goede score. In de zomer gaan we zeker door met deze campagne. Iedereen stemt voor!

Nieuw ROOD bestuur – Merel Stoop

Merel stelt de nieuwe bestuursleden van ROOD voor die kort daarvoor zijn gekozen: Merel, Lisa en Ed zullen voor een nieuwe periode in het bestuur plaatsnemen en David en Tom sluiten zich daar als nieuwelingen bij aan.

Op naar 200 afdelingen – Vincent Mulder

In 2010 hadden we 139 afdelingen en nu 159. Niet zo'n groot aantal als we zouden willen, maar er zijn ook afdelingen afgevallen in de tussentijd. Er zijn 28 nieuwe afdelingen opgericht in die tijd, waarvan er 17 in de gemeenteraden vertegenwoordigd zijn. Niet in alle afdelingen gaat het goed; wijs elkaar daarop, bijvoorbeeld als de voorzitter afwezig blijft bij regio-overleggen. Het belang van nieuwe werkgroepen is groot voor onze partij. Gebruik als je aan de slag gaat met een nieuwe werkgroep altijd het stappenplan uit de speciale scholingskrant 'Op naar 200 afdelingen'.

Ami Gest uit Landsmeer vertelt over het oprichten van zijn afdeling. In twee jaar tijd ging de werkgroep van 26 naar 52 leden. Er is veel actie gevoerd, tegen bomenkap, over buslijnen en om de scholierenbus terug te krijgen. Het is een kwestie van niet loslaten totdat je gewonnen hebt! Het is keihard werken, maar wij zijn de enige partij die voor verandering kan zorgen en dat moeten we beseffen. Veel dank aan Willem Croese voor zijn steun bij het oprichten van de afdeling Landsmeer.

Vraag ook steun bij het oprichten van nieuwe werkgroepen!

Toespraak – Emile Roemer

Er zijn momenteel meer vluchtelingen dan ooit op de wereld: 16 miljoen mensen, veelal kinderen. De EU-leiders willen Griekenland op de knieën krijgen met rechtse bezuinigingsmaatregelen. De zorg en de pensioenen worden zo afgebroken. Dit kan met elk land in Europa gebeuren. De Griekse strijd voor democratie en menselijkheid is ook onze strijd. Geld voor Griekenland is jarenlang alleen bij de banken terecht gekomen. De publieke sector wordt daar de dupe van. De mensen in Griekenland mogen zich uit gaan spreken via een referendum; dat ondersteunen we van harte!

Een nieuw belastingstelsel is hard nodig. Het moet eerlijker en groener. De belastingen op kapitaal zijn de afgelopen 20 jaar alleen maar verlaagd, bijna gehalveerd. De ongelijkheid neemt toe.

VVD en PvdA bezuinigen op de zorg en de samenleving, omdat dat past in hun ideologische waanideeën. Het kabinet organiseert zo haar eigen crisis. Er mocht niet gesproken worden over het belasten van grote bedrijven, hoge inkomens of over een hoger sociaal minimum.

Het kabinet komt met cadeautjes voor de werkenden, terwijl er niets aan bestrijding van armoede gebeurt! Het kabinet sluit zich dus volledig aan bij Hans de Boer. Hij noemt mensen die thuis zitten 'labbekakken'. Hoe onbeschoft en onfatsoenlijk kun je zijn? Terwijl juist dit rechtse VVD-beleid geleid heeft tot massaontslagen.

Wij hebben alternatieven. Het hoger onderwijs moet democratischer. En samen met Young and United hebben we het plan om het minimum jeugdloon af te schaffen en er gewoon minimumloon van te maken. En we gaan door met 'Red de Zorg'. Nu nog door naar een miljoen handtekeningen! Ook de Vérian-zorgmedewerkers zijn deze week in het gelijk gesteld tegen salarisverlaging, met veel steun van de SP-afdeling Nijmegen.

We zijn op weg naar het XXI Congres en we staan er goed voor. Er is nog veel werk te verzetten. We moeten nog groter worden, dat merken we elke dag in de Tweede Kamer. De strijd tegen ongelijkheid zal de inzet worden van de volgende verkiezingen. En die strijd kan alleen van de SP komen!