Van Dijk: Op naar De Nieuwe Universiteit

Jasper van Dijk

SP-Kamerlid Jasper van Dijk presenteert donderdag een nota met 30 voorstellen voor een Nieuwe Universiteit. ‘Met dit plan wordt recht gedaan aan het protest van studenten en docenten. De bezetting van het Maagdenhuis was een wake-upcall voor universiteiten, maar ook voor de politiek. Daarom heb ik in nauwe samenwerking met studenten en docenten gewerkt aan voorstellen die afrekenen met het top-down bestuur en het doorgeslagen rendementsdenken. Alle partijen die erkennen dat de studenten de vinger op de zere plek leggen, kunnen niet anders dan deze voorstellen omarmen.'

Van Dijk: 'Minister Bussemaker heeft tot dusver mooie praatjes gehouden, maar komt vooral met cosmetische ingrepen. Ze maakt geen eind aan de prestatiecontracten en ze geeft studenten en docenten geen werkelijke invloed. Dat wil ze niet, daarvoor staat zij veel teveel aan de kant van de bestuurders en managers.'

Met dit plan zet de SP het mes in het old boys network, waar op schimmige wijze baantjes worden verdeeld. 'We geven studenten en docenten volwaardige inspraak en stoppen met perverse prikkels in de financiering. We maken de weg vrij naar een Nieuwe Universiteit waar het draait om democratie en kwaliteit.'

Meer zeggenschap

We stoppen met het top-down bestuur waarbij bestuurders roekeloze besluiten kunnen opleggen aan studenten en docenten. Het bestuur van universiteiten wordt voortaan rechtstreeks gekozen door personeel en studenten. Daarmee komt een eind aan schimmige benoemingen via Raden van Toezicht. De taken van de Raad van Toezicht worden overgeheveld naar de medezeggenschapsraad. Die krijgt instemmingsrecht over alle belangrijke besluiten. De besluiten worden door decentralisering zoveel mogelijk door studenten en personeel zelf genomen.

Geen perverse prikkels

Op het gebied van doorgeslagen rendementsdenken wil Van Dijk af van de perverse prikkels, zoals de prestatiecontracten. Door deze contracten worden universiteiten opgejaagd om zoveel mogelijk studenten zo snel mogelijk door de opleiding te jagen. Ook de financiering op basis van het aantal behaalde diploma’s wordt afgebouwd. Universiteiten zouden niet gefinancierd moeten worden op basis van rendement, maar op basis van wat goed onderwijs daadwerkelijk kost.

Wetenschappelijk onderzoek wordt gevrijwaard van commerciƫle invloeden en sturing vanuit de overheid. Onderzoekers krijgen de vrijheid om zelf te bepalen wat zij onderzoeken. Het aantal tijdelijke aanstellingen wordt fors teruggebracht.

Vastgoed naar Rijksgebouwendienst

De verzelfstandiging van de huisvesting wordt ongedaan gemaakt. Gebouwen moeten volgens de SP in handen komen van de Rijksgebouwendienst. Bestuurders houden zich tegenwoordig meer bezig met vastgoed dan met onderwijs. Door megalomane bouwprojecten kampen universiteiten met hoge schulden waardoor opleidingen onder druk komen te staan. We willen niet langer dat vastgoedlasten drukken op onderwijs en onderzoek.

Alle voorstellen kunt u lezen in Op naar de Nieuwe Universiteit.

Maagdenhuisbezetting
Bezetting van het Maagdenhuis eerder dit jaar Foto: Nynke Vissia

Betrokken SP'ers