nieuws

Ulenbelt: Ook sociale zekerheid voor werkende AOW’er

Werknemers die doorwerken na de AOW-leeftijd zijn veel goedkoper door het ontbreken van sociale zekerheid. Daardoor concurreren ze met andere werkzoekenden. Daarom stelt SP-Kamerlid Paul Ulenbelt voor om werknemers die doorwerken na de AOW-leeftijd ook toegang te geven tot onder andere de ziektewet en de werkloosheidswet. Zij gaan daarvoor dan ook premie betalen. Ulenbelt: ‘Hierdoor krijgen werkende AOW’ers zekerheid én heffen we de oneerlijke concurrentie met andere werknemers op. Want gelijk loon voor gelijk werk moet het uitgangspunt zijn.’

Het wetsvoorstel van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt werknemers die doorwerken na de AOW-leeftijd vrijwel rechteloos en veel goedkoper dan andere werknemers. Ulenbelt: ‘Het is dom om werknemers die doorwerken na de AOW-leeftijd veel goedkoper te maken. Werkgevers zullen dan sneller een AOW’er aannemen, waardoor het voor mensen onder de AOW-leeftijd moeilijker wordt om nog een baan te vinden. En dat terwijl honderdduizenden werkzoekenden staan te trappelen om aan het werk te gaan.’ 

De SP heeft daarom een voorstel ingediend om werknemers, ongeacht hun leeftijd, gelijk te behandelen. Zo wordt het verschil in rechten op werknemersverzekeringen en plichten rond het betalen van premies voor die verzekeringen opgeheven. De totale aanspraak op een werknemersverzekering wordt in alle gevallen beperkt tot een duur van maximaal 24 maanden, gerekend vanaf de maand waarin het recht op AOW ontstond. De hoogte van de uitkering wijkt af doordat de AOW uitkering en aanspraak op pensioen wordt afgetrokken.

Betrokken SP'ers