nieuws

Bezetting Maagdenhuis: onbehagen over gebrek aan democratie

De bezetters van het Maagdenhuis vragen om meer inspraak en democratie op hun universiteit. SP-Kamerlid Jasper van Dijk steunt dat volledig en wil snel een debat met onderwijsminister Bussemaker. Het protest staat voor een breed gedeeld onbehagen over het gebrek aan democratie in het onderwijs. Bestuurders zijn oppermachtig; studenten en docenten hebben het nakijken. Het landelijk beleid van Bussemaker is bovendien doorspekt met rendementseisen waardoor scholen en universiteiten op prestaties en diploma's worden afgerekend in plaats van op kwaliteit.

Bezetting Maagdenhuis
Studenten bezetten Maagdenhuis (foto: Nynke Vissia)

Van Dijk: 'Veel mensen willen afrekenen met deze afrekencultuur. Het moet gaan om kritische vorming en verdieping, niet om het zo hoog mogelijk scoren op allerlei ranglijsten. Die prestatiecultuur zet scholen tegen elkaar op, alsof het gaat om 'ranking the schools'. Laten we een eind maken aan die vermarkting. Het zou goed zijn als dit debat op alle universiteiten wordt gevoerd en ook daarbuiten. Want het onbehagen over gebrekkige inspraak, over bureaucratisering en oppermachtige managers, speelt op veel meer plaatsen.'

Het UvA-bestuur heeft een geloofwaardigheidsprobleem, vindt Van Dijk. 'Tot nu toe heeft het nauwelijks iets gedaan met de eisen van de studenten. Het zou goed zijn als er een referendum komt op de UvA voor studenten en personeel, met de vraag of het bestuur kan aanblijven. Daarmee achterhaal je op democratische wijze of er nog draagvlak is voor dit bestuur.'

Bekijk hier de toespraak van Jasper van Dijk bij zijn bezoek aan het Maagdenhuis. 

Betrokken SP'ers